Agder

Nettverk nær deg

Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. Disse skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til en rekke kurs og arrangementer.

Agder

Kommunikasjonsforeningen i Agder har over 150 medlemmer som i det daglige jobber som kommunikatører i offentlig eller privat sektor, eller som studerer kommunikasjon. Styrets oppgave er å gi medlemmene mulighet til å treffes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få faglig påfyll.
Lokallaget Agder arrangerer blant annet frokostmøter og deres årlige Fevikseminar. 

Følg lokallaget i Agder på Facebook.

kontakt oss

Styret

Person

Ida Kristine Moe

Leder
Kommunikasjonssjef
Stormberg
90 08 21 42
ida.k.moe@gmail.com
Person

Karen Klausen

Nestleder
Kommunikasjonsrådgiver
Kristiansand kommune
40 40 82 75
karen.klausen@mac.com
Person

Marianne Knudsen Skjæveland

Styremedlem
Kommunikasjonsrådgiver
Grimstad kommune
95 92 92 26
marianneknu@yahoo.no
Person

Hege Nilsen

Styremedlem
Leder for kommunikasjon
Egde Consulting AS
97 01 41 30
hegen@egde.no
Person

Kai Steffen Østensen

Styremedlem
Person

Øystein Hjorthaug

Styremedlem
Rådgiver
Hjorthaug & Høydal AS
971 91 117
oystein@hjorthaug-hoydal.no
Person

Erling Ritland Taule

Studentrepresentant
Student
Universitet i Agder
992 45 653
erltaule@gmail.com