Østfold

Nettverk nær deg

Kommunikasjonsforeningen er landsdekkende og har ti lokallag og tre studentlag. Disse skal fremme foreningens formål og være lokale fora for kommunikasjonsfaglige spørsmål. Det holdes fire gratis medlemsmøter i året i hver region, i tillegg til en rekke kurs og arrangementer.

Østfold

Kommunikasjonsforeningen i Østfold har over 90 medlemmer som i det daglige jobber som kommunikatører i offentlig eller privat sektor, eller som studerer kommunikasjon. Styrets oppgave er å gi medlemmene mulighet til å treffes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer, bygge nettverk og få faglig påfyll. Lokallaget i Østfold arrangerer blant annet frokostmøter og seminarer.

Følg lokallaget i Østfold på Facebook.

kontakt oss

Styret

Person

Tine Solberg Johansen

Leder
kommunikasjonsansvarlig
Østfold Avfallssortering IKS
970 67 844
tine.solberg.johansen@oas-iks.no
Person

Cornelia Bjørke-Hill

Styremedlem
Kommunikasjonssjef
Simployer
907 95 343
cornelia@simployer.com
Person

Jan-Petter Dahl

Styremedlem
Kommunikasjonssjef
TV 2
928 60 363
jpd@tv2.no
Person

Maren Lunde

Styremedlem
kommunikasjonssjef
Sarpsborg kommune
995 87 281
maren.lunde@sarpsborg.com
Person

Mette Magnussen

Styremedlem
Head of Communication & Visualization
Smart Innovation Norway
959 98 143
mette.magnussen@smartinnovationnorway.com
Person

Elisabeth Strømme

Varamedlem
Nabokontakt ERTMS, Bane NOR
971 48 484
elisabeth.stromme@banenor.no