Banner

Vilkår for påmelding

Kommunikasjonsdagen og Høstseminaret

Disse vilkårene gjelder kun for påmelding til Kommunikasjonsdagen og Høstseminaret. For andre kurs og arrangementer gjelder våre generelle påmeldingsvilkår.

Påmelding til Kommunikasjonsdagen og Høstseminaret er bindende. Det gis ingen refusjon ved avmelding. Påmeldingen kan overføres til en annen person. Detaljerte vilkår følger av denne artikkelen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med sekretariatet på tlf. 23315900 eller e-post: post@kommunikasjon.no

Avgift, fakturering og purringer

Deltakeravgiften står oppført på landingssiden til hvert arrangement. Deltakeravgiften inkluderer ikke reise og opphold.

Påmeldinger blir fakturert med 30 dagers betalingsfrist dersom annet ikke er skriftlig avtalt før påmelding.

Collectia AS håndterer purringer og/eller inkasso for ubetalt avgift til alle våre kurs/arrangement på vegne av Kommunikasjonsforeningen.

Rabatter og påslag

Grunnprisen til arrangementet gjelder for medlemmer i Kommunikasjonsforeningen. Denne prisen refereres til som medlemspris i markedsføringen av våre arrangementer.

Ikke-medlemmer blir i tillegg til grunnprisen belastet et påslag tilsvarende ett års medlemskontingent per arrangement.

Rabatter ytes kun til medlemmer og regnes ut fra grunnprisen.

Studentrabatt gjelder kun for studenter som oppfyller samtlige av følgende vilkår:

  • er heltidsstudent (100 % studiebelastning) ved fagskole eller høyere utdanning med rett til studiestøtte fra Lånekassen,
  • er 30 år eller yngre ved påmeldingstidspunktet,
  • har studiene som sin hovedbeskjeftigelse,
  • er studentmedlem i Kommunikasjonsforeningen ved påmeldingstidspunktet.

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun avtaler mellom privatpersoner og virksomheter. Det er derfor ingen angrerett i de tilfeller der arbeidsgiver er fakturamottaker eller på annen måte dekker deltakeravgiften for sine ansatte. Dette gjelder også for selvstendig næringsdrivende.

For studentmedlemmer og medlemmer som melder seg på som privatperson for egen kostnad, gjelder angrerettlovens bestemmelser.

Avmelding

Etter angrefristens utløp, eller dersom angrerett ikke foreligger, gis ingen refusjon ved avmelding. Det gis heller ingen refusjon ved omgjøring fra fysisk til digital deltakelse.

Dersom du blir forhindret fra å delta, kan påmeldingen overføres til en annen person. Beskjed om dette må sendes skriftlig innen arrangementsstart til post@kommunikasjon.no fra den personen som opprinnelig var påmeldt, med følgende opplysninger om den som skal overta påmeldingen:

  • Fullt navn,
  • Arbeidssted,
  • Stillingstittel,
  • Fakturaadresse,
  • E-postadresse.

Dersom den opprinnelig påmeldte er medlem og påmeldt til medlemspris, og den som overtar påmeldingen ikke er medlem, vil den nye deltakeren bli belastet for mellomlegget i deltakeravgift. Studentbilletter kan kun overføres til andre studentmedlemmer.

Avlysning

Dersom det ikke er kommet tilstrekkelig antall påmeldinger, forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet inntil tre uker før arrangementsstart. Eventuell innbetalt avgift blir da selvsagt refundert. Vi dekker ikke andre utgifter i forbindelse med deltakelsen, herunder utgifter til reise og opphold.

Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll som gjør det umulig å gjennomføre arrangementet som planlagt, (inkludert, men ikke begrenset til streik, lock-out, pandemi, brann o.l.) kan vi avlyse arrangementet uten refusjon og erstatningsplikt ovenfor kursdeltakeren.

Personvern

Ved påmelding blir du oppført på en deltakerliste som er tilgjengelig for ansatte i Kommunikasjonsforeningen og ved arrangementsstedet. Formålet med deltakerlisten er at man skal kunne gjøre nødvendige tilpasninger til gjennomføringen av arrangementet. Deltakerlisten inneholder alle opplysninger om deg fra vårt medlemsregister samt eventuell annen informasjon du oppga ved påmelding. For påmeldte som ikke er medlemmer, inneholder listen kun de opplysningene du oppga ved påmelding.

Påmeldinger og informasjon registreres i vår medlemsbase som driftes av Team Data Systems AS. Dette gjelder også påmeldinger fra ikke-medlemmer.

Vi viser også til vår generelle personvernerklæring.

Foto- og videoopptak

Vi gjør oppmerksom på at foto- og/eller videoopptak kan forekomme på alle våre kurs og arrangementer. Disse kan bli brukt i forbindelse med markedsføring av Kommunikasjonsforeningen og våre kurs og arrangementer. Bilder og opptak kan bli publisert digitalt eller på papir i ethvert medium som Kommunikasjonsforeningen mener er hensiktsmessig.

Samtykke

Ved påmelding til et arrangement som omfattes av disse vilkårene, har du samtykket til alle vilkårene over samt vår personvernerklæring.