Banner

Nettverk for kommunikasjonsdirektører i privat og offentlig sektor

Torsdag 10. feb. kl. 17:00 - Torsdag 08. des. kl. 14:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 13500 (medlem)

NETTVERKSLEDER
Factbox image

Gro Bogen Nilsen er kommunikasjonsdirektør i Aleris Helse.

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Nettverket møtes fysisk eller digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler, seks ganger i året inkludert en julelunsj. Ved fysiske møter er det felles middag i etterkant.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg er det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2022 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

  • Tid: Kl. 17:00 - 19:00
  • Datoer i 2022: 10.02, 07.04, 02.06, 08.09, 03.11 og 08.12 (julelunsj)
    • Datoene er tentative, og justeringer kan forekomme.
  • Pris per deltaker: 13.500 kr eks. mva.
    • Dette inkluderer fem samlinger (med middag hvis fysisk), en julelunsj og administrasjon
  • Nettverksleder: Gro Bogen Nilsen, kommunikasjonsdirektør i Aleris Helse
  • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Ved spørsmål ta kontakt med [email protected]

Pris medlemmer
13500