Banner

Nettverk for kommunikasjonsdirektører i privat og offentlig sektor

Onsdag 01. feb. kl. 17:00 - Torsdag 09. nov. kl. 21:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 14000 (medlem)

NETTVERKSLEDER
Factbox image

Gro Bogen Nilsen er kommunikasjonsdirektør i Aleris Helse.

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Nettverket møtes fysisk på ettermiddagen, seks ganger i året inkludert en julelunsj. På møtene serveres felles middag i etterkant.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. Temaene for nettverket i 2023 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

  • Tid: Kl. 17:00 - 20.30
  • Datoer i 2023: 01.02, 23.03, 25.05, 07.09, 09.11, og 06.12 (julelunsj)
    • Datoene er tentative, og justeringer kan forekomme.
  • Pris per deltaker: 14.000 kr eks. mva.
    • Dette inkluderer fem samlinger med middag, en julelunsj og administrasjon
  • Nettverksleder: Gro Bogen Nilsen, kommunikasjonsdirektør i Aleris Helse
  • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen