Banner

Nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig sektor

Mandag 01. jan. kl. 17:00 - Tirsdag 31. des. kl. 16:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 14700 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i Statistisks sentralbyrå og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen.

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes seks ganger i året inkludert en julelunsj. 

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg er det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2024 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

  • Tid: Kl. 17:00 - 19:00
  • Datoer for 2024 publiseres snart
  • Pris per deltaker: 14.700 kr eks. mva.
    • Dette inkluderer seks samlinger, en julelunsj og administrasjon
  • Nettverksleder: Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i Statistisks sentralbyrå og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen
  • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Søknad om opptak

Nettverket er fullt, men har du spørsmål kan du kontakte Anne-Lise Mørch von der Fehr på telefon 99 21 83 02 eller e-post: anne-lise@kommunikasjon.no

Pris medlemmer
14700