Banner

Fullt: Nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig sektor

Torsdag 17. feb. kl. 17:00 - Lørdag 31. des. kl. 16:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 13500 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen.

Kommunikasjonsforeningens nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter er fullt og ikke åpent for påmelding.  

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes fysisk eller digitalt, avhengig av gjeldende smittevernregler, seks ganger i året inkludert en julelunsj. Ved fysiske møter er det felles middag i etterkant.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg er det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2022 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

  • Tid: Kl. 17:00 - 19:00
  • Datoer i 2022: 17.02, 21.04, 09.06, 01.09, 27.10, 08.12 (julelunsj)
  • Pris per deltaker: 13.500 kr eks. mva.
    • Dette inkluderer fem samlinger (med middag hvis fysisk), en julelunsj og administrasjon
  • Nettverksleder: Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen
  • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen
Pris medlemmer
13500