Banner

Fullt: Nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlig sektor

Torsdag 16. feb. kl. 17:00 - Søndag 31. des. kl. 16:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 14000 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Hege Turnes, spesialrådgiver lederkommunikasjon, Arbeids- og velferdsdirektoratet og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen.

Kommunikasjonsforeningens nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter er fullt, men det er mulig å melde seg på venteliste.

Hvorfor nettverk?

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for kommunikasjonsdirektører i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes seks ganger i året inkludert en julelunsj. 

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg er det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2023 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

  • Tid: Kl. 17:00 - 19:00
  • Datoer våren 2023: 16.02, 13.04, 01.06
  • Pris per deltaker: 14.000 kr eks. mva.
    • Dette inkluderer seks samlinger, en julelunsj og administrasjon
  • Nettverksleder: Hege Turnes, spesialrådgiver lederkommunikasjon, Arbeids- og velferdsdirektoratet og tidligere nestleder i sentralstyret i Kommunikasjonsforeningen
  • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen
Pris medlemmer
14000