Banner

Digitalt nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter

Vi starter nå opp et nytt digitalt nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter og ønsker medlemmer velkommen til å delta.

Hvorfor nettverk?

Over tid har foreningen fått flere etterspørsler om å starte ulike nettverk for medlemmene, i ulike regioner og på ulike nivå. Per nå har foreningen to nettverk for ledere og planlegger ytterligere to til i løpet av  2020.

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes digitalt fire ganger i året.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg vil vi opprette en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2020 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Tentative temaer:

 • Koronakrisen – intern- og krisekommunikasjon, innblikk i case og erfaringsutveksling
 • Koronaloven – hva betyr det for lovgivning, offentlighet og rettssikkerhet når nye regler utvikles fort og uten demokratisk kontroll?
 • Lederkommunikasjon
 • Kommunikasjonsfunksjonen – hvordan endres den av den nye hverdagen?

Praktisk informasjon og påmelding

 • Oppstart: Onsdag 03.06.2020
 • Tid: Kl. 14:00 – 16:00
 • Pris per deltaker: 5000 kr eks. mva.
  • Dette inkluderer fire samlinger og administrasjon
 • Nettverksleder: Anne-Berit Herstad, avdelingsdirektør Samfunnskontakt, Arbeids- og velferdsdirektoratet og sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Påmelding

 • Påmelding sendes til therese@kommunikasjon.no
 • Frist for påmelding: 20.05.2020
  • Det er begrenset antall plasser, førsteperson til mølla-prinsippet gjelder

Kriterier

 • Du må jobbe i offentlig virksomhet som mellomleder innen kommunikasjon
 • Minimum 8 stykker for gjennomføring
 • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Datoer

 • Første samling – onsdag 3. juni 
 • Andre samling – onsdag 26. august 
 • Tredje samling – onsdag 14. oktober 
 • Fjerde samling – onsdag 25. november