Banner

Digitalt nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter

Vi har startet opp et digitalt nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter og ønsker medlemmer velkommen til å delta.

Hvorfor nettverk?

Nettverket for mellomledere i offentlig virksomheter ble startet våren 2020 og fortsetter også i 2021.

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes digitalt fem ganger i året. Ambisjonen er at en av samlingene blir fysisk så sant smittevernrådene tillater for det.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg er det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2021 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk informasjon

 • Oppstart: 03. mars 2021
 • Tid: Kl. 14:00 – 16:00
 • Pris per deltaker: 7000 kr eks. mva.
  • Dette inkluderer fem samlinger og administrasjon
 • Nettverksleder: Anne-Berit Herstad, avdelingsdirektør Samfunnskontakt, Arbeids- og velferdsdirektoratet og sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Påmelding

 • Frist for påmelding: 12. februar 21
  • Det er begrenset antall plasser

Kriterier

 • Du må jobbe i offentlig virksomhet som mellomleder innen kommunikasjon
 • Minimum 8 stykker for gjennomføring
 • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Datoer

 • Onsdag 3. mars
 • Onsdag 5. mai
 • Onsdag 9. juni
 • Onsdag 8. september
 • Onsdag 3. november

Siste saker

Har du lest disse?