Banner

Vestland: Digitalt frokostmøte om etikk og retorikk, kommunikasjon og korrupsjon

Torsdag 02. sep. 2021 kl. 08:30 - 09:15
Teams
Pris: Gratis (medlem)

Innledere:
Factbox image

Svein Inge Leirgulen er styreleder i Kommunikasjonsforeningen og leder av foreningens etiske råd.

Etikk og retorikk, kommunikasjon og korrupsjon. Hvordan henger dette sammen og hvordan forholder vi oss til det i vårt daglige kommunikasjonsarbeid?

Kommunikasjonsforeningen har fått nye etiske retningslinjer.

Vi spør her om etiske retningslinjer er et verktøy som bidrar til å skape reell endring, eller et «filter» du legger på toppen av kommunikasjonen for å skape et bedre omdømme? Og til det mer praktiske – hvordan forholder vi oss til korrupsjonens gråsoner her i landet når vi selv skal kommunisere?
 

Factbox image

Therese Manus er Kommunikasjonsforeningens daglige leder.

Norge er et tillitsbasert samfunn der korrupsjon heldigvis ikke er veldig utbredt. Likevel finnes det gråsoner. Noen bransjer møter gråsonene mer eller mindre direkte – ofte tenker vi på utlandet når det er snakk om tabuordet korrupsjon. Transparency International mener tvert imot at korrupsjon er noe vi må snakke om i Norge, og da særlig rundt gråsonene. Og er dette noe vi bør bry oss med i kommunikasjonsarbeidet?

Kommunikasjonsforeningen nasjonalt setter våre etiske prinsipper høyt, kommunikasjonsforeningens styreleder Svein Inge Leirgulen stiller sammen med daglig leder for foreningen, Therese Manus og representant for etisk råd, Nils Petter Strømmen, for å diskutere hvordan vi bør forholde oss til etikk i praksis i vår travle hverdag.

Factbox image

Nils Petter Strømmen er medlem av kommunikasjonsforeningens etiske råd og tidligere styreleder (2013–2017) i foreningen.

Transparency International Norge presenterer sitt arbeid med gråsoner rundt korrupsjon her i landet og generalsekretær Guro Slettemark forklarer hvordan pandemien har økt faren for korrupsjon.

Equinor er et ferskt eksempel på en bedrift som i sin utenlandsvirksomhet direkte har møtt på korrupsjonsproblemet og stadig kjenner på de etiske dilemmaene. Vi har med oss Erik Haaland, spesialrådgiver kommunikasjon, som spesielt har jobbet med pressedekningen av Angola-saken som ble rullet opp i fjor høst.


Factbox image

Guro Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Foto: Thomas Brun, NTB Kommunikasjon

Program:

 • Kan butikk, retorikk og etikk gå hånd i hånd? v/Svein Inge Leirgulen, styreleder Kommunikasjonsforeningen og kommunikasjonsdirektør Tekna
   
 • Et kommunikasjonsverktøy? Intro til våre nye, etiske prinsipp. Leirgulen i samtale med daglig leder for Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, og medlem av foreningens Etisk råd, Nils Petter Strømmen

Factbox image

Erik Haaland har jobbet i over 15 år med kommunikasjon internasjonalt for Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

 • Korrupsjon og etiske dilemmaer – hvilken rolle spiller kommunikasjon i dette?  v/Guro Slettemark, generalsekretær Transparency International (TI) Norge
   
 • Etikk i gråsoneland – Hvordan håndtere den vanskelige kommunikasjonen? Equinor v/Erik Haaland, spesialrådgiver kommunikasjon slipper oss bak scenen i "Angolasaken"
   
 • Felles samtale og spørsmål fra «salen» – hvilke dilemmaer står du overfor i din arbeidshverdag?  Samtalen ledes av Gudrun Urd Sylte, kommunikasjonsleder ved Bjerknessenteret for klimakommunikasjon og nylig avtroppet styremedlem i lokallaget

Les mer om Equinors dilemma i Angola-saken slik den ble presentert av e24.no og Transparency International sin nye strategi  Holding Power to Account – A Global Strategy Against Corruption 2021-2030. Bli kjent med Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper som ble lansert i 2019.


Om innlederne:

Svein Inge Leirgulen er styreleder i Kommunikasjonsforeningen og leder av foreningens Etisk råd. Til daglig er han kommunikasjonsdirektør i Tekna. Han har tidligere erfaring fra internasjonale lederjobber i DNV, og fra byrå. Leirgulen er opptatt av strategi og verdien av kommunikasjon, og er styremedlem i Teknisk Ukeblad. Hvorfor etikk? Skal vi beholde det norske samfunnet som åpent og tillitsfullt, så er etisk bevissthet avgjørende  – også i kommunikasjonsbransjen, mener Leirgulen.

Therese Manus er Kommunikasjonsforeningens daglige leder. Hun har tidligere vært seksjonsleder i Nasjonalbiblioteket, kommunikasjonsrådgiver i Energi Norge og redaktør i Budstikka. Hun er utdannet journalist fra University of Westminster og har masterprogrammet "PR-ledelse og strategisk kommunikasjon" fra Handelshøyskolen BI. Hun brenner for god kommunikasjon og kommer til vårt frokostmøte for å løfte frem viktigheten av den etiske ryggmargsrefleksen i kommunikasjonsarbeidet.

Nils Petter Strømmen er medlem av kommunikasjonsforeningens etiske råd og tidligere styreleder (2013 – 2017) i foreningen. Han er utdannet Cand. polit, Medier og kommunikasjon, fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidserfaring fra Observer, Opinion AS og jobber nå som seniorkonsulent i Kantar TNS. Strømmen har også åtte år bak seg som styremedlem og -leder i lokallaget Oslo og Akershus. Han har sammen med Therese Manus vært instrumentell i det å få plass etiske retningslinjer i Kommunikasjonsforeningen og sitter i dag i foreningens etiske råd for å bistå medlemmer med bla. håndtering av etiske dilemma og problemstillinger.

Guro Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Den globale sivilsamfunnsorganisasjonen står i spissen for kampen mot korrupsjon ved å spre kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra UiO, har arbeidet i mange år som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum (Bondevik I regjeringen 1999). Slettemark har også vært medlem i Etikkrådet, Statens Pensjonsfond utland (2015-2017), og styremedlem i Oslo Universitetsstyre.

Erik Haaland har jobbet i over 15 år med kommunikasjon internasjonalt for Equinor. Oppgavene har inkludert krevende saker som oljesand, Arktis, klima og krevende land som Angola, Brasil, Aserbajdsjan og Nigeria. De siste fem årene har han vært talsperson for internasjonal virksomhet før han i sommer startet som spesialrådgiver innen kommunikasjon ved konsernsjefens kontor. 

 

Vi håper å se mange av våre medlemmer på dette frokostmøtet!

Vel møtt!

 

Pris medlemmer
Gratis