Banner

Nettkurs: Bedre lederkommunikasjon

Tirsdag 18. april 2023 kl. 12:00 - 15:00
Teams
Pris: 2699 (medlem) , 4699 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Nils Apeland har i over 20 år hjulpet virksomheter og ledere med å kommunisere bedre, som rådgiver i Apeland, First House, Storm Communication og sitt eget selskap Bedre Kommunikasjon.

På dette digitale halvdagskurset vil du lære hvorfor god lederkommunikasjon er viktig og hva du må gjøre for å få det til.

Læringsmål:

  • Gjøre deg mer bevisst på hvordan lederes kommunikasjon blir vurdert.
  • Lære teknikker for hvordan å skape bedre dialog mellom ledere og andre.
  • Få innsikt i forskning på temaet lederkommunikasjon.
  • Bli inspirert av andre som jobber med lederkommunikasjon.
  • Få konkrete ideer til hvordan du kan hjelpe din leder å kommunisere bedre.

Kursinnhold:

«Er det lov å svare mer enn 100 %?» Slik svarte Kevin Rollins, tidligere toppsjef i DELL, da han ble spurt om hvor mye av tiden sin han brukte på kommunikasjon.

Uavhengig av hva din sjef vil svare; kommunikasjon er og blir et viktig virkemiddel for ledere, og det stilles stadig større krav til hvordan ledere kommuniserer.

Som rådgivere for ledelsen, må vi ofte både være pådriver, kritiker, coach og psykolog. Men ofte er det vanskeligere enn vi skulle ønske å få ledere til å gjøre det vi mener er rett.

Dette kurset består av fire korte foredrag med påfølgende diskusjon og erfaringsdeling mellom deltakerne i gruppen.

1. Lederen som kommunikator: 5 krav til ledere

Denne delen handler om kommunikasjonens rolle i ledelsen og hvordan atferd som regel kommuniserer mer enn ord. Du får lære om fem krav til moderne ledere og blir mer bevisst på hva du og din leder kan bli bedre på.

2. Hvordan skape en kultur for god kommunikasjon?

Kommunikasjon må være toveis og oppstår i et samspill mellom flere. Hvordan kan du hjelpe lederen din å skape en kultur for kommunikasjon? Her får du konkrete tips og ideer, og det blir anledning til å dele erfaringer.

3. Fra monolog til dialog - hvilke grep kan brukes?

De snakker for mye og lytter for lite. Slik kan mange lederes utfordring oppsummeres. Hvorfor er dialog viktigere enn monolog, og hvilke teknikker og verktøy kan du og din leder bruke for å øke graden av interaksjon med viktige interessenter? Vi ser på forskning fra Harvard og diskuterer fordeler og ulemper ved at ledere inviterer til dialog.

4. Hvordan velge kanaler og gjøre lederen god i disse?

Et stort dilemma i dagens mangfoldige medielandskap er hvilke kanaler lederen bør bruke for å nå ut. Sosiale medier er bare en del av bildet. I tillegg kommer mediene, interne kanaler, e-post, arrangementer og mange andre. I denne siste delen får du et verktøy som du kan bruke for å hjelpe lederen din å velge riktige kanaler for å nå ut, og vi diskuterer fordeler og ulemper med lederkommunikasjon i ulike kanaler.

 

Målgruppe:

  • Du som hjelper andre ledere og kommunisere internt og eksternt
  • Du som ønsker å bli mer bevisst på egen kommunikasjon og egen atferd

 

Om kursholder: 

Nils Apeland er en veteran i norsk PR-bransje. I over 20 år har han hjulpet virksomheter og ledere med å kommunisere bedre, som rådgiver i Apeland, First House, Storm Communication og sitt eget selskap Bedre Kommunikasjon.

Nils ble tildelt kommunikasjonsbransjens første hederspris i Gullkorn 2007 og har også blitt kåret til «Årets formidler» ved Høyskolen Kristiania der han underviste i PR-fag i syv år. Siden 2012 har han vært kursleder for kurset «Effektiv lederkommunikasjon» hvert år.

Han eier og driver Talerlisten.no, der han også hjelper ledere som vil bli bedre formidlere. Nils er en engasjerende kursholder som bruker mange eksempler og historier - noe som gjør det lett å følge med og engasjere seg, også digitalt.

 

Pris medlemmer
2699
Pris Ikke-Medlemmer
4699