Banner

Nettkurs: Strategisk planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Mandag 28. feb. kl. 12:00 - Fredag 04. mars kl. 12:00
Teams
Pris: 6450 (medlem) , 8450 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Svein Inge Leirgulen
Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna og er styreleder i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

Vis verdien av arbeidet du gjør

På dette kurset lærer du hvordan du kan planlegge strategisk, sette opp målekriterier og knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 3.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen. Vi kombinerer teori og metodikk med praktiske og realistiske øvelser.

Sentrale emner: 

  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom bruk av målhierarki og smarte målsettinger
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke et metodisk rammeverk på norsk som er effektivt for å planlegge og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor. 

Tidspunkter:

  • 28. februar, 12:00 - 15:00
  • 1. mars, 09:00 - 12:00
  • 3. mars,  09:00 - 12:00
  • 4. mars, 09:00 - 12:00

Kurset har et omfang på 12 timer, som er delt opp i fire digitale samlinger. Dersom du melder deg på, ber vi deg delta på alle samlingene.

Pris medlemmer
6450
Pris Ikke-Medlemmer
8450