Banner

Nettkurs: Årsrapporten – mer enn en pliktøvelse

Onsdag 12. jan. kl. 12:00 - Onsdag 19. jan. kl. 15:00
Teams
Pris: 3599 (medlem) , 5590 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Onar Aanestad er kommunikasjonsdirektør i Difi med bakgrunn som konsulent med spisskompetanse på årsrapporter.

Opplever du at årsrapporten er et pliktløp? Lær å bruke årsrapporten mer strategisk og hvordan du kan skape en mer effektiv og motiverende arbeidsprosess.

Dette kurset har to deler:

Del 1: Onsdag 12. januar, 12:00 - 15:00

Del 2: Onsdag 19. januar, 12:00 - 15:00

Sentrale emner:

 • Beste praksis: Hvilke krav og forventninger stiller vi til en god årsrapport?
 • Hva innebærer kravene til statlige årsrapporter?
 • Hvordan lager du en god strategi for årsrapporten med klare mål, målgrupper og suksesskriterier?
 • Hvordan planlegger og skaper du en effektiv og motiverende prosess?
 • Hvordan kan du utnytte potensialet i årsrapporten mest mulig?
 • Digital rapportering – trender, eksempler og anbefalinger

Læringsmål:

 1. Du skal lære hvordan du kan kommunisere virksomhetens samfunnsoppdrag og verdiskapning
 2. Du skal få god forståelse for årsrapportens funksjon, muligheter og bruksverdi
 3. Du skal få innsikt i og eksempler på beste praksis
 4. Du skal bli inspirert, få idéer og lære konkrete verktøy som du kan bruke i arbeidet med årsrapporten
 5. Forstå hvordan du kan bruke kravene til statlige årsrapporter til å skape en mer strategisk og vesentlig årsrapport

I forkant av kurset svarer deltakerne på noen få spørsmål som gir kursholder innsikt i din erfaring, din årsrapport og dine læringsønsker. Kurset består av korte forelesninger hvor kursdeltakerne deler erfaringer, stiller spørsmål og diskuterer underveis. Mellom de to kursdagene får deltakerne tilbud om en individuelt tilpasset, praktisk oppgave mellom de to kursdagene som skal gi deltakerne praktisk hjelp i arbeidet med sin årsrapport.

Målgruppe:

 • Kurset er nyttig for personer som har ansvaret for hele eller deler av arbeidet med årsrapporten.
 • Kurset er relevant for alle typer årsrapporter – både private, statlige, kommunale og frivillige virksomheter.

Kursholder:

Onar Aanestad er kommunikasjonsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet. Han har bakgrunn som konsulent og rådgiver med spisskompetanse på strategisk kommunikasjon og årsrapporter. Han har erfaring fra juryen for Farmandprisen og har vunnet gull for beste offentlige årsrapport to ganger. Onar ble kåret til årets kursholder av Kommunikasjonsforeningen i 2014 og 2016 for kurset Årsrapporten – mer enn en pliktøvelse.

Pris medlemmer
3599
Pris Ikke-Medlemmer
5590