Banner

Nettkurs: Visuell kommunikasjon på digitale flater

Tirsdag 25. okt. 2022 kl. 09:00 - 12:00
Teams
Pris: 2499 (medlem) , 4499 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Stine er digital designer i Knowit Experience Oslo, og har over 20 års fartstid i bransjen.

Visuell kommunikasjon handler om å gjøre budskap synlig og iøynefallende, og er med på å bygge merkevare og identitet for en virksomhet. Hva slags virkemidler kan du bruke for å fange interessen til brukerne? Hva må du tenke på når du skal kommunisere på digitale flater? Hvilke muligheter og begrensninger finnes? Og hva kan du gjøre for at merkevare og identitet skal fremstå konsistent på tvers av ulike digitale kanaler?

Agenda

  • Kort introduksjon til hva visuell kommunikasjon er
  • Gjennomgang av ulike visuelle virkemidler du kan bruke for å fange oppmerkomhet, og bygge identitet
  • Oversikt over muligheter og begrensninger du må forholde deg til når du skal kommunisere på digitale flater - eksempelvis at innholdet ikke er lineært, at du må tenke på interaktivitet og universell utforming, at du kan bruke bevegelse, lyd og film m.m.
  • Når et design er laget, enten det er for en eller flere løsninger, må det vedlikeholdes og videreutvikles for å fremstå konsistent over tid. Designsystem kan hjelpe med dette. Vi ser på hva et designsystem er, og hva du bør gjøre for å lykkes med det.

Læringsmål

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av visuelle virkemidler, hva visuell kommunikasjon på digitale flater innebærer, og  hva du kan gjøre for å sikre at identitet og design fremstår konsistent på tvers av ulike kanaler

Målgruppe

De som er ansvarlig for en eller flere digitale kanaler som eksempelvis nettside, intranett, nyhetsbrev, webapplikasjon eller blogg. De som skal bestille tjenester fra- eller samarbeide med designere, eksempelvis når en digital løsning skal lages.

Kursholder

Stine er digital designer i Knowit Experience Oslo, og har over 20 års fartstid i bransjen. Hun har en Mastergrad i Design for Interaktive Medier fra Middlesex University i London. Til daglig jobber hun med å lage design for ulike digitale løsninger. Hun er opptatt av å lage en helhetlig merkevareopplevelse, og jobber derfor alltid mot å lage konsepter og design som vil fungere på tvers av digitale og fysiske flater.

Pris medlemmer
2499
Pris Ikke-Medlemmer
4499