Banner

Kurs: Strategisk planlegging, måling og evaluering av kommunikasjon

Tirsdag 22. nov. kl. 09:00 - Onsdag 23. nov. kl. 16:00
Hotell Britannia, Trondheim
Pris: 9990 (medlem) , 11990 (ikke-medlem)

KURSHOLDER
Factbox image

Svein Inge Leirgulen
Svein Inge jobber som kommunikasjonsdirektør for Tekna og er styreleder i Kommunikasjonsforeningens sentralstyre.

Vis verdien av arbeidet du gjør

På dette kurset lærer du å planlegge strategisk, sette opp kommunikasjonsmål, målekriterier, og å knytte dette direkte til hva organisasjonen ønsker å oppnå – feks hvilke virksomhetsmål har du eller hvilke problemer du skal løse. Som grunnlag brukes Barcelonaprinsippene 3.0 og AMECs integrerte rammeverk. Du får forståelse for hvordan kommunikasjonsstrategien kan tilpasses med smarte mål, bedre planlegging, standardiserte evalueringer og rapportering til ledelsen. Vi kombinerer teori og metodikk med mange praktiske og realistiske øvelser.

Sentrale emner: 

  • Hvordan klare å prioritere hva som er det viktige og riktige kommunikasjonsarbeidet – og få gehør hos ledelsen.
  • Hvordan oversette virksomhetsstrategien til kommunikasjonsstrategi gjennom bruk av målhierarki og smarte målsettinger
  • Hvordan bruke AMECs integrerte rammeverk for måling og evaluering
  • Hvordan synliggjøre verdien av kommunikasjonsarbeidet

Læringsmål: 

Du lærer å bruke et metodisk rammeverk på norsk som er effektivt for å planlegge, prioritere, målstyre og synliggjøre effekten av kommunikasjonsarbeidet.

Målgruppe:

Alle kommunikatører i både privat og offentlig sektor.

Praktisk:

Prisen inkluderer ikke eventuell overnatting

Pris medlemmer
9990
Pris Ikke-Medlemmer
11990