Banner

Nettkurs: Klarspråk

Tirsdag 29. aug. 2023 kl. 12:00 - 15:00
Teams
Pris: 2499 (medlem) , 4499 (ikke-medlem)

OM KURSHOLDER
Factbox image

Hilde Strømsnes jobber som språkkonsulent og kursholder i tekstbyrået Totaltekst AS.

På dette digitale halvdagskurs får du svar på spørsmålene: hva er klarspråk, hvorfor bør vi bruke det, og hvordan gjør vi det?

 

Læringsmål:

  • forstå hva klarspråk er
  • forstå hvorfor det lønner seg å bruke klarspråk
  • forstå de sentrale klarspråksprinsippene
  • kunne gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjør tunge tekster lettere å lese og forstå
  • forstå forskjellen på passivt og aktivt språk og kunne bruke aktivt språk
  • kunne skille klart og presist fagspråk fra stammespråk og sjargong
  • kjenne til noen teknikker for å tilpasse fagspråk til ulike målgrupper

 

Kursinnhold:

I dette kurset får du en innføring i klarspråk og en gjennomgang av veletablerte prinsipper for klart språk. Kurset vil gjøre deg bevisst på hvordan du bør tenke når målet er å skrive slik at mottakerne finner den informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Hvordan bygger du opp en tekst slik at det blir lett for leserne å navigere i den? Hvordan lager du klare og leservennlige setninger? Hvilke ord bør du velge – og hvilke bør du velge bort? Hvordan balanserer du klarspråk med fagspråk? Gjennom lettfattelige forklaringer og tydelige eksempler får du konkrete råd om hvordan du kan skrive klarere og mer leservennlig.

 

Målgruppe:

Kurset egner seg for alle som skriver i jobben sin, og passer for både ledere og medarbeidere.

 

Kursholder:

Hilde Strømsnes jobber som språkkonsulent og kursholder i tekstbyrået Totaltekst AS. Totaltekst tilbyr blant annet klarspråkskurs, språkvask, korrektur, oversettelse, tekstproduksjon og Nynorskoversetteren – et digitalt verktøy som oversetter automatisk mellom bokmål og nynorsk. Hilde har over tjue års erfaring som språkkonsulent og har bestått Språkrådets kompetanseprøve for språkkonsulenter i både nynorsk og bokmål. Hun holder jevnlig kurs i klarspråk for virksomheter i både privat og offentlig sektor.


Kurset gjennomføres direkte via Microsoft Teams og det blir ikke delt et opptak i ettertid. Deltakere vil få mer praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart.

Pris medlemmer
2499
Pris Ikke-Medlemmer
4499