Banner
Samfunnsansvar og etikk

Bransjesamarbeid om mangfold i gang

Bransjeforeningene innen kommunikasjon, design og reklame har nå startet et felles arbeid for å få en kommunikasjons- og reklamebransje som i større grad speiler samfunnet.

FAKTA

Bransjeorganisasjonene som deltar:

Kreativt Forum

Annonsørforeningen

Grafill

Kommunikasjonsforeningen

Under debatten om mangel på mangfold i kommunikasjons- og reklamebransjen før sommeren, ble det etterlyst konkrete tiltak, blant annet av de fem artikkelforfatterne bak innlegget  «Fem refleksjoner om mangfold».

Bransjeforeningene ble utfordret til å lede an arbeidet, og Kommunikasjonsforeningen inviterte derfor til et felles møte for å diskutere hva organisasjonene kan gjøre for økt mangfold i bransjen. Arbeidet startet tirsdag denne uken, og arbeidsgruppen som ble etablert skal fortsette utover høsten.

Vi lever i et mangfoldig samfunn og da må kommunikasjonen også speile det.
Therese Manus

- Det er et stort engasjement for at noe må gjøres for å øke mangfoldet i bransjen. Det gjelder både internt i virksomhetene og i avdelingene, men også i kommunikasjonen som kommer ut. Vi lever i et mangfoldig samfunn og da må kommunikasjonen også speile det, sier Therese Manus (bildet), daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Strategisk kommunikasjon
Etterlyst: Flerkulturelle kommunikatører
Les mer

Bransjeorganisasjonene som er med i arbeidet er, i tillegg til Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Annonsørforeningen og Grafill.

- Nå skal vi jobbe med hvordan vi sammen kan bidra til endring. Hva som konkret vil komme ut av arbeidet er for tidlig å si, men det er så langt et ønske om å utvikle noen felles retningslinjer, og praktiske verktøy, sier Manus.

Det arbeidet vi er i gang med, og som bransjeorganisasjonene nå skal ta videre, vil være avgjørende for å oversette prat til handling.
Behnam Farazollahi

Det var Behnam Farazollahi, byråleder i Neue Design Studio (bildet) , som sammen med Aram Zakoob Vaughan, Umar Ashraf, Robert Radoli og Linn Johnsson, utfordret bransjeforeningene i innlegget før sommeren. Artikkelforfatterne var tilstede på møtet denne uken, og noen av dem blir også med i det videre arbeidet.

- Mangfold er viktig av så mange grunner. Vi lever i et mangfoldig samfunn, derfor er det avgjørende at vi som kommunikatører kan speile det samfunnet vi skal kommunisere med. I tillegg er det bevist at det gir så mye til bedrifter i form av unik kompetanse og nye perspektiver som bidrar til å løfte virksomheter. Det arbeidet vi er i gang med, og som bransjeorganisasjonene nå skal ta videre, vil være avgjørende for å oversette prat til handling. Vi ser virkelig frem til hva vi kan gjøre sammen, sier Farazollahi.

Oppdatering 27/8 2020: Mediebyråforeningen er fjernet fra listen over bransjeorganisasjoner som deltar.

Offentlig kommunikasjon
Mangelfull kommunikasjonsberedskap
Les mer