Banner
Samfunnsansvar og etikk

Bransjesamarbeid om mangfold i gang

Bransjeforeningene innen kommunikasjon, design og reklame har nå startet et felles arbeid for å få en kommunikasjons- og reklamebransje som i større grad speiler samfunnet.

FAKTA

Bransjeorganisasjonene som deltar:

Kreativt Forum

Annonsørforeningen

Grafill

Kommunikasjonsforeningen

Under debatten om mangel på mangfold i kommunikasjons- og reklamebransjen før sommeren, ble det etterlyst konkrete tiltak, blant annet av de fem artikkelforfatterne bak innlegget  «Fem refleksjoner om mangfold».

Bransjeforeningene ble utfordret til å lede an arbeidet, og Kommunikasjonsforeningen inviterte derfor til et felles møte for å diskutere hva organisasjonene kan gjøre for økt mangfold i bransjen. Arbeidet startet tirsdag denne uken, og arbeidsgruppen som ble etablert skal fortsette utover høsten.

Vi lever i et mangfoldig samfunn og da må kommunikasjonen også speile det.
Therese Manus

- Det er et stort engasjement for at noe må gjøres for å øke mangfoldet i bransjen. Det gjelder både internt i virksomhetene og i avdelingene, men også i kommunikasjonen som kommer ut. Vi lever i et mangfoldig samfunn og da må kommunikasjonen også speile det, sier Therese Manus (bildet), daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Strategisk kommunikasjon
Etterlyst: Flerkulturelle kommunikatører
Les mer

Bransjeorganisasjonene som er med i arbeidet er, i tillegg til Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Annonsørforeningen og Grafill.

- Nå skal vi jobbe med hvordan vi sammen kan bidra til endring. Hva som konkret vil komme ut av arbeidet er for tidlig å si, men det er så langt et ønske om å utvikle noen felles retningslinjer, og praktiske verktøy, sier Manus.

Det arbeidet vi er i gang med, og som bransjeorganisasjonene nå skal ta videre, vil være avgjørende for å oversette prat til handling.
Behnam Farazollahi

Det var Behnam Farazollahi, byråleder i Neue Design Studio (bildet) , som sammen med Aram Zakoob Vaughan, Umar Ashraf, Robert Radoli og Linn Johnsson, utfordret bransjeforeningene i innlegget før sommeren. Artikkelforfatterne var tilstede på møtet denne uken, og noen av dem blir også med i det videre arbeidet.

- Mangfold er viktig av så mange grunner. Vi lever i et mangfoldig samfunn, derfor er det avgjørende at vi som kommunikatører kan speile det samfunnet vi skal kommunisere med. I tillegg er det bevist at det gir så mye til bedrifter i form av unik kompetanse og nye perspektiver som bidrar til å løfte virksomheter. Det arbeidet vi er i gang med, og som bransjeorganisasjonene nå skal ta videre, vil være avgjørende for å oversette prat til handling. Vi ser virkelig frem til hva vi kan gjøre sammen, sier Farazollahi.

Oppdatering 27/8 2020: Mediebyråforeningen er fjernet fra listen over bransjeorganisasjoner som deltar.

Offentlig kommunikasjon
Mangelfull kommunikasjonsberedskap
Les mer

 


Siste saker

Har du lest disse?

Medlem
Teknologi og digital kommunikasjon

Fysisk bok styrket varemerket hos unge

Les Mer
Språk og retorikk

Nettverk trumfer patos

Les Mer