Banner
Strategisk kommunikasjon

Etterlyst: Flerkulturelle kommunikatører

Hvis nesten ingen som jobber med kommunikasjon, er flerkulturelle, hvor godt klarer de å treffe flerkulturelle målgrupper? Universitetet i Oslo satset på informasjonsarbeidere med ulik etnisk bakgrunn. Det ga resultater.