Banner
Strategisk kommunikasjon

Søk Kommunikasjonsforeningens masterstipend

30 000 kroner kan bli dine hvis du skriver masteroppgave om kommunikasjonsfaget. Kommunikasjonsforeningen deler snart ut masterstipendet. Les her hvilke temaer som mest sannsynlig får støtte.

FAKTA
Factbox image

Helene Latini ble tildelt masterstipendet i 2020.

Kommunikasjonsforeningen deler ut 30 0000 kroner årlig i masterstipend, for å oppmuntre masterstudenter til å skrive om temaer foreningen mener er viktig å belyse. Fristen for å søke er 10. februar 2022.

Støtter utvalgte temaer

Først og fremst gis det støtte til oppgaver om temaer som berører foreningens strategiske mål. Det vil si at det i år er oppgaver om følgende tema som er mest aktuelle å gi stipend til:

 • Bærekraft
  • Hvordan kommuniseres bærekraftstiltak?
  • Hva får en virksomhet igjen for å kommunisere bærekraft?
 • Mangfold
  • Hvordan kommuniserer virksomheter mot minoritetsgrupper?
  • Hva er verdiskapningen av mangfoldskommunikasjon?
  • Speiler kommunikasjonsbransjen mangfoldet i samfunnet? 
 • Sannhet og etikk
  • Hva får en virksomhet igjen for å være åpen?
  • Hvordan jobber kommunikasjonsfolk forebyggende mot desinformasjon?
  • Hvordan kommuniseres etisk problematiske tematikker?

Kommunikasjonsforeningen anser det som særlig relevant om problemstillingen i oppgaven kommer innom en av tematikkene over, men dette er ikke et krav. 

Alle studenter på masternivå kan søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Les mer om stipendet og kriteriene her.

Rødt kjøtt, grønne rammer

Mottager av masterstipendet for 2020 var Helene Latini ved journalistikk på Universitetet i Oslo. Latini har tidligere en bachelor i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave om kjøttbransjens kommunikasjon med problemstillingen "Hvordan kommunisere når man blir angrepet fra alle hold?".

I masteroppgaven Rødt kjøtt, grønne rammer undersøker Latini hvordan den norske kjøttbransjen kommuniserer i møte med Gunhild Stordalen og EAT Foundations matrapport, The EAT Lancet Commisson. Oppgaven gir innsikt i møtet mellom to ulike sider av en aktuell debatt, men den kan også si noe om hvordan organisasjoner kommuniserer ved vedvarende gransking fra publikum.

– En viktig motivasjon for meg var tanken på ha en så stor aktør innenfor kommunikasjonsbransjen i ryggen, som anerkjente oppgaven min og det jeg skulle se nærmere på. Jeg tenkte også på hvilke muligheter og kontakter det kunne resultere i etter endte studier, sier Helene.

Funnene fra masteroppgavene som får stipend fra Kommunikasjonsforeningen publiseres på kommunikasjon.no, dersom oppgaven får en god karakter og funnene anses som relevante for medlemmene.