Banner

Stipend til masterstudenter

Søk stipend

Tar du en master i PR og kommunikasjon? Kommunikasjonsforeningen vil oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver om faget vårt. Kommunikasjonsstudenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Ingen tildeling i 2020

På grunn av koronapandemien vil det dessverre ikke deles ut stipend for 2020. Neste søknadsfrist blir høsten 2021.

Temaer knyttet til foreningens strategiske mål
Kommunikasjonsforeningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer som er relatert til foreningens strategiske mål.

Følgende områder er særlig aktuelle:

 • Åpenhet og demokrati
 • Verdien av kommunikasjonsarbeid
 • Kommunikatørens strategiske rolle i virksomheten
 • Effekt og måling av kommunikasjon
 • Lobbyisme og åpenhet om politisk påvirkning

Her kan du lese mer om Kommunikasjonsforeningens strategi.

Problemstilling
Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veileder på undervisningsstedet. Kommunikasjonsforeningen kan kontaktes for drøfting av konkrete problemstillinger, men forutsetter at denne er endelig definert når søknaden sendes inn.

Størrelse på stipendet
Kommunikasjonsforeningen deler ut ett stipend, forutsatt at det kommer inn gode nok søknader. Størrelsen på stipendet er 30.000 kroner. Dette utbetales som en engangsutbetaling direkte til mottaker.

Søknadsfrist
Det blir ingen tildeling av stipend i 2020, neste søknadsfrist blir høsten 2021. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Krav
Deltidsstudenter og de som tar erfaringsbaserte mastermoduler ved siden av jobb er ikke kvalifisert til stipend. Dersom man får tildelt masterstipend fra Kommunikasjonsforeningen, knyttes følgende krav til tildelingen:

 • Det er krav om at de som tildeles stipendet leverer/fullfører oppgaven innen 18 måneder etter tildeling. Ved spesielle eller uforutsette hendelser kan kravet fravikes etter avtale med Kommunikasjonsforeningen. Dersom kandidater som er tildelt stipend ikke fullfører sine oppgaver kan Kommunikasjonsforeningen kreve hele eller deler av stipendet tilbakebetalt.
 • Kommunikasjonsforeningen ønsker at en oppsummering/omtale av masteroppgaven skrives for publisering i vårt fagblad Kommunikasjon og på www.kommunikasjon.no
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven i sin helhet blir gjort tilgjengelig på våre nettsider etter sensur.
 • Kommunikasjonsforeningen kan kreve at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag eller lignende på et av våre arrangementer (større seminar eller medlemsmøte).


Søknadsprosedyre
Send søknad til post@kommunikasjon.no og merk e-posten med ”Masterstipend søknad”. Søknad og CV skal være i PDF-format, på maks tre sider og må inneholde:

 • Studieretning/navn på masterstudium og veileder ved studiested
 • Tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Teori
 • Beskrivelse av metodevalg
 • Overordnet faglig mål med oppgaven

 

 • I tillegg må søkere legge ved karakterutskrift fra masterutdanning samt vitnemål eller karakterutskrift fra fullført bachelorgrad (ikke en del av de tre sidene).


Tildeling
Stipendet tildeles av foreningens sentralstyre. Tildelingen blir offentliggjort på våre nettsider.

Har du spørsmål om stipendet?
Send e-post til daglig leder Therese Manus, therese@kommunikasjon.no