Banner

Stipend til masterstudenter

Søk stipend

Tar du en master i PR og kommunikasjon? Kommunikasjonsforeningen vil oppmuntre flere masterstudenter til å skrive oppgaver om faget vårt. Kommunikasjonsstudenter på masternivå er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

 

Temaer knyttet til foreningens strategiske mål
Kommunikasjonsforeningen ønsker først og fremst å støtte oppgaver om temaer som er relatert til foreningens strategiske mål og prioritert tematikk.

Følgende områder er særlig aktuelle:

 • Demokrati
  • Hvilken rolle spiller kommunikasjon i et demokratisk samfunn?
  • Bidrar kommunikatører til en mer eller mindre opplyst samtale?
 • Digitale utfordringer
  • Hvilke etiske utfordringer møter man i valg av ulike digitale kanaler?
  • Hvordan påvirkes den politiske kommunikasjonen av de algoritmestyrte kanalene?
  • Hvilke etiske utfordringer møter vi ved bruk av kunstig intelligens i kommunikasjonssammenheng?
 • Omdømme
  • Hvordan kan kommunikasjon bidra til å gjenoppbygge tillit etter omdømmekriser?

Kommunikasjonsforeningen anser det som særlig relevant om problemstillingen i oppgaven kommer innom en av tematikkene over, men dette er ikke et krav. 

Problemstilling
Den konkrete problemstillingen utformes i samarbeid med veileder på undervisningsstedet. Ved behov kan Kommunikasjonsforeningen kontaktes for spørsmål rundt konkrete problemstillinger, men forutsetter at denne er endelig definert når søknaden sendes inn.

Størrelse på stipendet
Kommunikasjonsforeningen deler ut ett stipend, forutsatt at det kommer inn gode nok søknader. Størrelsen på stipendet er 30.000 kroner. Dette utbetales som en engangsutbetaling direkte til mottaker.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for 2024 er 1. november. Alle studenter på masternivå som er medlemmer av Kommunikasjonsforeningen er velkomne til å søke stipend uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Utenlandske studiesteder blir godtatt dersom de er godkjent av Statens lånekasse for utdanning.

Krav
Deltidsstudenter og de som tar erfaringsbaserte mastermoduler ved siden av jobb er ikke kvalifisert til stipend. Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen. Dersom man får tildelt masterstipend fra Kommunikasjonsforeningen, knyttes følgende krav til tildelingen:

 • Det er krav om at de som tildeles stipendet leverer/fullfører oppgaven innen 18 måneder etter tildeling. Ved spesielle eller uforutsette hendelser kan kravet fravikes etter avtale med Kommunikasjonsforeningen. Dersom kandidater som er tildelt stipend ikke fullfører sine oppgaver kan Kommunikasjonsforeningen kreve hele eller deler av stipendet tilbakebetalt.
 • Kommunikasjonsforeningen ønsker at en oppsummering/omtale av masteroppgaven skrives etter avtale for publisering i vårt fagblad Kommunikasjon og på www.kommunikasjon.no
 • Etter sensur kan Kommunikasjonsforeningen tilgjengeliggjøre masteroppgaven i sin helhet på kommunikasjons.no.
 • Kommunikasjonsforeningen kan be om at masteroppgaven, tema og dens funn blir presentert i form av et foredrag eller lignende på et av våre arrangementer (større seminar eller medlemsmøte).


Søknadsprosedyre
Send søknad til post@kommunikasjon.no og merk e-posten med ”Masterstipend søknad”. Søknad og CV skal være i PDF-format, på maks tre sider og må inneholde:

 • Studieretning/navn på masterstudium og veileder ved studiested
 • Tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Teori
 • Beskrivelse av metodevalg
 • Overordnet faglig mål med oppgaven

 

 • I tillegg må søkere legge ved karakterutskrift fra masterutdanning samt vitnemål eller karakterutskrift fra fullført bachelorgrad (ikke en del av de tre sidene).


Tildeling
Stipendet tildeles av foreningens sentralstyre. Tildelingen blir offentliggjort på våre nettsider.

Har du spørsmål om stipendet?
Send e-post til post@kommunikasjon.no