Banner
Samfunnsansvar og etikk

Slik skal bransjen bli mer mangfoldig

Tidligere i høst annonserte Kommunikasjonsforeningen og flere bransjeforeninger et samarbeid med fokus på mangfold. Nå er det klart hvilke tiltaksområder arbeidsgruppen skal jobbe med.

FAKTA

Bransjeorganisasjonene som deltar:

Kreativt Forum

ANFO Annonsørforeningen

Grafill

Mediebyråforeningen

Kommunikasjonsforeningen

I debatten om mangfold er én ting sikkert; økt representasjon i bransjen er verdiskapende for alle parter. I kjølvannet av vårens mangfoldsdebatt i kommunikasjons- og reklamebransjen ble en arbeidsgruppe representert av Grafill, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen startet. Arbeidet mot en mangfoldig bransje hvor alle er inkludert og representert er nå i gang, og arbeidsgruppen har definert samarbeidets visjon og tiltaksområder som det skal jobbes videre med.

Samfunnsansvar og etikk
Bransjesamarbeid om mangfold i gang
Les mer

– Bransjen skal være et sted der hele samfunnet er representert. Vi snakker med og til et mangfoldig samfunn, og det må vi gjenspeile, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Visjon for samarbeidet: En mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert

Som utøvere innen kommunikasjon, markedsføring, reklame og design kommuniserer vi med alle. Da må vi som jobber med dette bedre speile samfunnet, både internt i våre virksomheter og i vårt arbeid. Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert. 

Med mangfold mener vi mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer. 

Vi, Kreativt Forum, Grafill, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen, representerer ulike medlemsorganisasjoner og tiltakene vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.   

Tiltakene vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold. 

– Som bransje er vi på overtid med å adressere dette temaet og det er det nok mange som har følt på en stund. Det hersker bred enighet om at vi har behov for et større mangfold og et mer inkluderende arbeidsliv. Så blir det likevel gjerne slik at man velger de kjente og trygge løsningene når man tar valg i en hektisk hverdag. Det er her vi håper og tror at vi gjennom et felles bransjeinitiativ kan bidra med tiltak som gjør det lettere for det enkelte byrå og den enkelte utøver å skape endring på sin arbeidsplass. sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum.

Arbeidsgruppens vil jobbe med tiltak på fire områder:

  1. Mangfoldsstrategi
  2. Mangfoldskompetanse
  3. Rekruttering innad i bransjen og til utdanning
  4. Representasjon og rollemodeller

– Dette er områder hvor det er et behov for å gjøre noe og hvor vi som organisasjoner mener vi kan bidra. Det kan være i form av guider, case, seminar, samarbeid med andre eller annet. Arbeidsgruppen vil i første omgang se på tiltak for å få mer etnisk mangfold, men arbeidet vil ikke stoppe der, avslutter Manus.