Banner
Strategisk kommunikasjon

Sannhet, profitt og intelligens - og kommunikatørens betydning

World PR Forums første dag var viet ny forskning knyttet til konferansens hovedtemaer: sannhet, profitt og intelligens. Hvordan kan kommunikatører bidra til mer sannhet og en mer helhetlig verdiskapning? Og hvordan vil kunstig intelligens påvirke kommunikasjonsjobbene?

En felles tråd hos foredragsholderne som tok for seg konferansens hovedtemaer, var behovet for at PR- og kommunikasjonsansatte stiller kritiske spørsmål innad for å bidra til en positiv utvikling.

Intelligens - den kunstige og den menneskelige 

Dr. Sarab Kochhar, Director of Research ved Institute for Public Relations, tok for seg konferansens ene hovedtema, intelligens.

- Før var det elementære å lære seg å lese og skrive. Nå er det elementære å kunne tilegne seg ny kunnskap, avlære seg gamle ting og lære på nytt. Det viktige nå er å være åpen for forandringer, mente hun.

Kochar snakket blant annet om kunstig intelligens og hvordan det er forventet å påvirke kommunikasjonsbransjen. Hun understreket at inntoget av kunstig intelligens like mye er et kulturelt skifte, som det er et teknologisk skifte. Men kommunikasjonsbransjen er ikke den mest "utsatte":

Sarab Kocchar holder foredrag
Roboter og automatiserte prosesser vil bli en viktigere del av en kommunikatørs hverdag. Vi får eksempelvis kanskje stillinger med tittelen "machine relations manager", mente Sarab Kochhar, Director of Research ved Institute for Public Relations.

- Kunstig intelligens truer behovet for arbeidskraft i endel bransjer, men vil ikke ramme PR- og kommunikasjonsarbeid på samme måte, fordi mye av faget ikke kan automatiseres. Det vil være behov for menneskelig intuisjon og beslutninger. Det menneskelige aspektet kan ikke uten videre erstattes, understreket hun.

Inntoget av kunstig intelligens er like mye et kulturelt skifte, som et teknologisk skifte.
Sarab Kochhar

Profitt - og den strategiske kommunikasjonens rolle

Professor Mervyn King fra University of South-Africa understreket behovet for å endre hvordan vi ser på begrepet profitt, eller fortjeneste. Ingen selskaper kan jobbe etter modellen «business as usual». Innen 2030 må selskapene være bærekraftige for å overleve. 

- I dag er finansiell og bærekraftig rapportering ofte delt i to forskjellige rapporter. Det er feil, mener King.

Publikum foto Silje Staxrud
Finansiell rapportering og bærekraftrapportering må samles og ses under ett, mener Mervyn King, professor ved University of South-Africa.

Det er videre avgjørende at selskaper evner å koble sine interessenter til selskapet gjennom strategisk kommunikasjon. Strategisk kommunikasjon med interessentene skaper tillitt, og her har kommunikasjonsansatte en viktig rolle. King anbefaler at ledelsen rapporterer til styret om hvordan selskapet jobber strategisk mot sine interessenter og understreker at styrene må bruke mer tid på å forstå den delen av rapporteringen som ikke dreier seg om økonomi.

På spørsmål om hvordan kommunikasjonsansatte kan overbevise lederne om nødvendigheten av strategisk kommunikasjon, svarte King det viktigste argumentet er at bedrifter som er bærekraftige vil tiltrekke seg til beste hodene!

Sannhet - hvordan kan kommunikatører bidra?

Professor Mohan Dutta, Head of the Department of Communications and New media fra National University of Singapore, snakket om sannhet og kommunikatørens rolle i det bildet. Han minnet om at både makten til å definere sannhet, og teknologien som muliggjør kommunikasjon er urettferdig fordelt her i verden. Han ba oss tenke på hvordan vi som kommunikatører bidrar til denne negative utviklingen.

Er PR- og kommunikasjonsavdelingene bevisst hvilken effekt deres arbeid har på samfunnet, og ikke minst bevisste på definisjonen av hva som er sannhet? Dutta pekte på eksempler hvor kommunikatører bidrar til å sette sannheten under press.

Mohan Dutta holder foredrag
Sannhet var temaet for professor Mohan Dutta, leder av Institutt for kommunikasjon og nye medier ved National University of Singapore. Han mener etikk må bli mer sentralt for kommunikatører.

Kan kommunikasjonsfolk være aktivister innenfor selskapet de jobber i? Dutta oppfordrer kommunikatører til å jobbe hardt for å bidra til en positiv endring ved å sørge for at selskapet du jobber i beveger seg mot mer åpenhet, og huske på at etikk betyr alt!

- Du må leve med alle valg du gjør, påpekte Dutta.

Kommunikatører fra 44 land samlet til World PR Forum i Oslo
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?