Banner

Kommunikatører fra 44 land samlet til World PR Forum i Oslo

Den internasjonale kommunikasjonskonferansen startet i kveld med en mottagelse i Oslo Rådhus, der deltagerne ble ønsket velkommen av varaordfører Khamshajiny Gunaratnam.

Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam ønsket norske og internasjonale delegater velkommen til hovedstaden i en åpningsseremoni i Oslo Rådhus fredag kveld. Under World PR Forum er alle verdensdeler representert blant de over 500 påmeldte fra 44 land. Her er deltagere fra både Argentina og USA, Saudi Arabia og Ghana, New Zealand og Mongolia.
 
– Konferansen vil være av stor betydning for diskusjonen innenfor kommunikasjonsfaget, mener Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, som arrangerer konferansen i samarbeid med Global Alliance for PR and communications management.
 
– Det er en fantastisk samling foredragsholdere, som representerer mange ulike ståsteder og har en enorm mengde kunnskap å by på. Aktuelle temaer utforskes på en variert måte og med en dybde som gjør at deltagerne kommer til å reise fra konferansen både inspirert og med ny kunnskap, sier Manus.

Malin Revaa og Therese Manus foto Silje Staxrud
- Det har vært stor interesse blant foredragsholdere og forskere for å bidra til en internasjonal diskusjon om kommunikasjonsfaget, forteller prosjektleder for WPRF 2018, Malin Sundby Revaa (t.v.) Hun og daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, ønsket delegatene velkommen i Oslo rådhus.

Tre dager, 50 foredrag

De tre konferansedagene får deltagerne med seg ny forskning i kommunikasjonsfaget, internasjonale kommunikasjonscase og aktuelle temaer for kommunikatører. De over 50 foredragene skal handle om politisk kommunikasjon, tillit og falske nyheter, om krisekommunikasjon under og etter terror, om visuell kommunikasjon, teknologi og kunstig intelligens. Og det skal handle om utviklingen av kommunikasjonsfaget, kompetansekartlegging og etikk. Blant annet.
 
Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen. Møt opp ved Det Norske Teatret, eller send e-post til susanne@kommunikasjon.no.


Foredragene er gruppert i tre hovedbolker:
 
– Vi trengte innfallsvinkler som er relevante på tvers av landegrenser, bransjer og funksjoner. Da landet vi på truth, profit og intelligence, som er både evigaktuelle og hyperaktuelle, sier Nils Petter Strømmen, leder for programkomiteen for World PR Forum.
 
Deltagerne kan velge mellom parallelle sesjoner og legge opp programmet ut fra egne behov – fra det overordnede og inspirerende til det helt konkrete de kan ta i bruk på jobben neste dag. Hva folk anser som konferansens høydepunkter vil være personavhengig, mener Strømmen, som for sin egen del trekker ut følgende:
 
– Jeg synes det skal bli spennende å lære mer om hvordan de utøver PR-faget i Asia og ser frem til å høre for eksempel Amith Prabhu fra India og Yin Xiaodong fra Kina. Ettersom mye av arbeidshverdagen min handler om å analysere medieutviklingen, skal jeg definitivt få med meg Vilma Luoma-aho snakke om å nå digitale opinionsdannere. Og Morten Rostrup fra Leger uten grenser skal sette søkelyset på sammenhengen mellom den vestlige tenkemåten og oppblomstringen av nasjonalisme og etniske konflikter. Det høres ikke bare spennende ut, men rett og slett så viktig at det burde være obligatorisk oppmøte, sier Strømmen. 

WPRF Rådhuset foto Sijle Staxrud
Omvisning i Oslo rådhus sto også på programmet for delegatene i World PR Forum.


Globalt perspektiv

World PR Forum skiller seg fra Kommunikasjonsforeningens vanlige konferanser med det globale perspektivet.
 
– At det er en global konferanse gjør at vi får løftet frem internasjonal forskning, og vi får flere perspektiver inn i debatten om kommunikasjonsfaget. Deltagerne får også mulighet til å lære av kommunikasjonscase fra land som Kina, India og Brasil og fra globale selskaper som Ikea, forteller prosjektleder for World PR Forum 2018, Malin Sundby Revaa.
 
Hun forteller om svært positiv respons fra forskerne og foredragsholderne som kommer til Oslo disse dagene – da Karl Johan blir prydet med World PR Forum-bannere, og deltagerne i tillegg til åpningen i Oslo Rådhus får delta på nettverksmiddag i Operaen.
 
– Alle synes det er positivt å kunne bidra til en internasjonal diskusjon om kommunikasjon, forteller Revaa.
 
Konferansen har et budsjett på fire millioner kroner. Fordi Kommunikasjonsforeningen er en medlemsorganisasjon skal alle arrangementer i utgangspunktet gå i null, og det ligger konferansen an til å gjøre.

Fakta, World PR Forum

  • Internasjonal konferanse om PR og kommunikasjon, arrangeres annethvert år.
    Kommunikasjonsforeningen arrangerer årets World PR Forum i Oslo.
  • Det er første gang konferansen er i Norge. De tre siste arrangementene har vært i Toronto, Madrid og Melbourne. Det er medlemsorganisasjoner i Global Alliance for PR and Communication Management som arrangerer.
  • Konferansen består av en forskningsdag (22/4) og to dagers hovedprogram (23-24/4), på Det Norske Teatret