Banner
Medierelasjoner

Positiv til endringer i presseetikken

Pressens etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten, har fått noen endringer rundt blant annet sitatpraksis, men langt mindre endringer enn Kildeutvalget foreslo. Styreleder Gro Bogen Nilsen (bildet) i Kommunikasjonsforeningen, er fornøyd.

Norsk Presseforbunds styre vedtok nylig fem endringer i Vær Varsom-plakaten. Endringene omhandler blant annet sitering og sitatsjekk.

Formuleringen «Direkte sitater skal gjengis presist» er endret til «Kilder skal gjengis korrekt». Det er også lagt til at «Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.» Det står ikke lenger presisert at avtale om sitatsjekk må skje før intervjuet. 

- Det er veldig positivt at man ikke trenger be om sitatsjekk på forhånd. Det betyr at intervjuobjektet ikke trenger ha forhåndskunnskaper om rettigheter i intervjusituasjonen, men kan fokusere på det man skal si, mener Gro Bogen Nilsen, styreleder i Kommunikasjonsforeningen.

Medierelasjoner
Positiv til Kildeutvalgets rapport
Les mer

- Ikke opptatt av flisespikking

De vedtatte endringene er ikke så omfattende som Kildeutvalget ønsket seg i sin rapport. De foreslo blant annet strengere krav til presis gjengivelse av sitater, at sitatsjekk kun gis til den som faktisk blir intervjuet og som hovedregel ikke i skriftlige intervjuer. Kommunikasjonsforeningen var i sitt høringssvar kritiske til forslaget om personlig sitatsjekk, et forslag som altså ikke har gått gjennom. 

Bogen Nilsen mener også det er helt greit at det ikke kom en innskjerping i presis gjengivelse av sitater:

- Vi er ikke opptatt av flisespikking her eller at det skal siteres korrekt ord for ord. Det viktige er at sitatet er dekkende for hva du faktisk sa, sier Bogen Nilsen, men påpeker at det er vanskelig å vite hvordan dette punktet tolkes av hver enkelt journalist.

- Vi får håpe de tolker det slik at innholdet skal gjengis i tråd med hva vedkommende sier, i så stor grad som mulig. Generelt handler dette om en balanse mellom at journalisten skal utøve sitt virke og at kilden må kunne kjenne igjen det han eller hun har sagt, oppsummerer hun. 

Medierelasjoner
Kildeutvalget: Vil stramme inn på sitatsjekk og skriftlige intervjuer
Les mer

Her er endringene i Vær Varsom-plakaten:

3.1: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

(Tidligere: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.)

3.3: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

(Tidligere: Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.)

3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

(Tidligere: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.)

3.7: Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

(Tidligere: Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.)

3.8: Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

(Tidligere: Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.)

I tillegg diskuteres det fremdeles en endring i 3.9, om pressens forhold til "personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser". Endringene trer i kraft på nyåret 2021, skriver Presseforbundet på sine nettsider.

Medierelasjoner
Et anstrengt forhold
Les mer


Siste saker

Har du lest disse?