Banner

Ny visjon, nytt styre og ny strategi i Kommunikasjonsforeningen

Kommunikasjonsforeningen har valgt nytt sentralstyre, med Gro Bogen Nilsen (bildet) i spissen for to nye år. Også ny strategi og ny visjon ble vedtatt på fredagens landsmøte.

FAKTA

Landsmøtet: Foreningens høyeste organ. Holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke.

Kommunikasjonsforeningen avholdt landsmøte fredag 26. april. Der ble Gro Bogen Nilsen gjenvalgt som styreleder, mens Teknas Svein Inge Leirgulen rykker opp som nestleder idet Hege Turnes forlater styret. Tinius Trusts Hansine Korslien kommer inn som ny fagrådsleder. (Se liste over styremedlemmer under.)
 
- En grunn til å ta gjenvalg, var å kunne fortsette samarbeidet med dedikerte tillitsvalgte og dyktige folk. Dessuten var det fristende å være med å påvirke strategien videre. I første periode arver man jo et prosjekt, sier nylig gjenvalgt styreleder Gro Bogen Nilsen, som forøvrig nylig gikk fra First House til Merck.

Både nytt sentralstyre og ny strategi ble enstemmig vedtatt. Alle saksdokumentene til landsmøtet finner du her.

Sentralstyret 2019-2021
Nytt styre (f.v.): Ny fagrådsleder Hansine Korslien, styremedlem Anne-Berit Herstad, ny nestleder Svein Inge Leirgulen, styreleder Gro Bogen Nilsen, nytt styremedlem Jan Christian Thommesen og styremedlem Olav Sindre Kriken. (Styremedlem Katarina Belsom og de nye varamedlemmene Anngun Dybsland og Bernt Flekke var ikke tilstede).

 

Ny, kortere strategi

Den nye strategien er mer kortfattet enn den gamle, men styret har til gjengjeld lansert tre nivåer: Mål, strategi og handlingsplaner – der de siste skal utarbeides ute i organisasjonen. Det mener styrelederen gjør at strategien bedre kan tilpasses medlemmenes behov.
 
- Kreativiteten i å utforme handlingsplaner, og iverksettingen av dem, har vi ønsket å legge ut til de ulike deler av organisasjonen. De kjenner behovet, og det er der engasjementet ligger, sier Bogen Nilsen.


 

Bilde av Kommunikasjonsforeningens strategi 2019-2021
Forslaget til ny strategi ble vedtatt på landsmøtet 26. april 2019.


Et av de nye målene for Kommunikasjonsforeningen, er å «oppnå åpenhet og demokrati». Arbeid for åpenhet og for lobbyregister har vært med i strategien tidligere, men begrepet demokrati er kommet inn nå.

- Vi ønsket å løfte dette ytterligere. Både åpenhet og lobbyregister handler jo dypest sett om å sikre demokratiet, sier Bogen Nilsen, og utdyper:
 
- Folk som jobber med kommunikasjon har en sentral rolle i å tilgjengeliggjøre informasjon så folk kan være mer deltagende. I dagens ordskifte hvor man ser eksempler på falske nyheter, er det et samfunnsansvar for kommunikatører å være bevisst rollen sin og hvordan man har muligheter for å påvirke.

Kommunikasjonsforeningens landsmøte
Alle foreningens ti lokallag har sendt delegater til landsmøtet i Oslo.


Også å «delta i samfunnsdebatten» er kommet inn i strategien.
 
- Vi tror at dette er viktig. Og det er viktig at det skjer ute i organisasjonen, ikke bare fra ledelsen. Det betyr ikke bare å være i media – det kan bety å være i dialog med aktører der du er, påpeker styrelederen.
 
Også å involvere studenter og å dele kunnskap med andre aktører, som akademia, er nye punkter i strategien.

Den nye visjon er «Vi skal samle Kommunikasjons-Norge».

Lanserer ny visjon

Men over både mål, strategi og handlingsplaner ligger altså en ny visjon, og den lyder: «Vi skal samle Kommunikasjons-Norge.»
 
- I det ligger at vi fortsatt skal arbeide for å være den viktigste foreningen for kommunikatører, og samtidig en erkjennelse av at vi har konkurranse. Visjonen innebærer et ønske om både å få flere medlemmer og å beholde de vi har, sier Bogen Nilsen.

Beholder verdier 

Verdiene til foreningen forblir uendret: Inspirerende, fremtidsrettet og kompetent. Visjonen erstatter imidlertid misjonen «Vi skal posisjonere kommunikasjonsfaget og styrke kommunikasjonsfolks kompetanse». Styrke kompetanse finnes fremdeles i strategien, mens posisjonering av faget ikke lenger er med.
 
- For hver strategiperiode må man gjøre prioriteringer på hva man vil løfte ekstra. Jeg håper folk likevel vil fortsette å jobbe for å posisjonere faget - samtidig som jeg opplever at kommunikasjonsfaget har fått en tydeligere posisjon de siste årene, sier Bogen Nilsen.

Embed imageEmbed image

 

Visjonen om å samle Kommunikasjons-Norge er ment å være et overordnet mål, mens det viktigste redskapet for de fleste i organisasjonen blir de tre målene og strategien, sier hun.
 
- Men folk lar seg inspirere på ulike måter. Mens noen ønsker mer konkrete mål, vil andre la seg inspirere av en visjon. De ulike delene av organisasjonen kan bruke det de mener passer deres medlemmer best.

Vi som jobber med kommunikasjon har en sentral rolle i å tilgjengeliggjøre informasjon så folk kan være mer deltagende.
Gro Bogen Nilsen

- Ikke et one-man-show

Strategiforslaget tok utgangspunkt i innspillene som kom på strategisamlingen på slutten av fjoråret. Sentralstyre, lokallagsledere, sekretariat og fagråd var da samlet til gruppearbeid og innspillsrunde. Deretter ble et forslag fra styret sendt ut på høring i organisasjonen.
 
- Ordentlige prosesser er viktig i en organisasjon som vår. Strategiarbeidet er ikke noe one-man-show, påpeker styrelederen, som nå sender ballen videre til lokallagene og de andre delene av foreningen:
 
- Det er nå kreativiteten og arbeidet med tiltakene kan begynne!

Sentralstyre 2019-2021

Leder: Gro Bogen Nilsen, Head of Governmental Affairs and Communication, Merck Norge, Oslo og Akershus (gjenvalg)

Nestleder: Svein Inge Leirgulen, kommunikasjonsdirektør TEKNA, Oslo og Akershus (ny posisjon)

Fagrådsleder: Hansine Korslien, kommunikasjonsansvarlig, Tinius Trust, Oslo og Akershus (ny)
 
Styremedlemmer:

Katarina Belsom, markedssjef, Signal Bredbånd, Nord-Norge (gjenvalg)

Anne-Berit Herstad, seksjonssjef for samfunnskontakt, NAV, Oslo og Akershus (gjenvalg) 

Olav Sindre Kriken, byråleder, Racer, Møre og Romsdal (gjenvalg)

Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef, IKEA, Oslo og Akershus (ny)

Varamedlemmer:

1: Anngun Dybsland, Communication Manager, Odfjell SE, Hordaland Sogn og Fjordane (ny)

2: Bernt Flekke, kommunikasjonsansvarlig prosjekt og program, Helse Vest, Rogaland (ny)

Siste saker

Har du lest disse?