Banner

Landsmøtet

Landsmøte 2021

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke. Forrige landsmøte var lørdag 17. april 2021. Neste landsmøte blir i april 2023.

Dagsorden for landsmøtet i 2021

TID OG STED:

Lørdag 17. april 2021 kl. 12-16
Digitalt i Microsoft Teams og GoPlenum

1. KONSTITUERING

Fastsettelse av stemmetall
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av ordstyrer
Valg av tre personer til redaksjonskomité
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps
Godkjenning av møtereglement
Referat skrives av sekretariatet

2. ÅRSBERETNING FOR DE TO FOREGÅENDE ÅRENE

3. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING

4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG LOKALLAGENES ANDEL FOR DE NESTE TO ÅR

5. BUDSJETTRAMMER FOR DE TO PÅFØLGENDE ÅR

6. VEDTEKTSENDRING - NAVN

7. ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

8. STRATEGI 

9. VALG

 

Her kan du lese referatet for landsmøtet 2021.