Banner

Landsmøtet

Landsmøtet 2023

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og holdes innen utgangen av april hvert annet år. Her fastsettes mål og strategi for foreningens virke. Landsmøtet arrangeres 21. april 2023 på Sentralen i Oslo.

Dagsorden for landsmøtet i 2023

TID OG STED:

Fredag 21. april 2023 kl. 13-18
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

1. KONSTITUERING

Fastsettelse av stemmetall
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av ordstyrer
Valg av tre personer til redaksjonskomité
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps
Godkjenning av møtereglement
Referat skrives av sekretariatet

2. ÅRSBERETNING FOR DE TO FOREGÅENDE ÅRENE

3. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING

4. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG LOKALLAGENES ANDEL FOR DE NESTE TO ÅR

5. BUDSJETTRAMMER FOR DE TO PÅFØLGENDE ÅR

6. INNKOMNE FORSLAG 

7. ENDRINGER I RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

8. STRATEGI 

9. VALG

Saksdokumenter

12 tips til delegater

 

Les tipsene

Referat fra landsmøtet i 2021