Banner
Måling og evaluering

Moderat lønnsvekst for kommunikatører

Samtidig som SSB meldte om den høyeste lønnsveksten i samfunnet på flere år, viser Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse moderat lønnsvekst i fjor.

Gjennomsnittslønnen for Kommunikasjonsforeningens medlemmer, uavhengig av stillingsgruppe, økte i 2019 med ca. 2,5 prosent. Som i 2018 er dette lavere enn den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Tall fra SSB viser at den gjennomsnittlige lønnsveksten fra september 2018 til september 2019 var på 3,7 prosent. Målingen fra Kommunikasjonsforeningen ble gjort i desember 2019 og januar 2020, og er her sammenlignet med målingen gjort i desember 2018 og januar 2019.

Kommunikasjonsjobber er relativt godt betalte jobber i utgangspunktet.
Therese Manus

- Kommunikasjonsjobber er relativt godt betalte jobber i utgangspunktet, og det er derfor ikke overraskende at lønnsveksten er lavere enn for samfunnet som helhet. At det var en moderat vekst også i 2019, samsvarer med tallene fra tidligere år, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Ulik vekst i ulike stillingsgrupper

Mens direktørene nok et år rapporterer om minimal vekst (1 prosent), melder kommunikasjonssjefene om den største veksten, med over 4 prosent. Senior kommunikasjonsrådgiveres lønn ligger stabilt, mens snittlønnen til kommunikasjonsrådgivere økte med 3,4 prosent.

Det betyr at snittlønnen for en kommunikasjonsrådgiver nå er 605 708 kroner, mens en senior kommunikasjonsrådgiver tjener 684 002 kroner, en kommunikasjonssjef 818 801 kroner, og en kommunikasjonsdirektør 1,11 mill. kroner. Dette er de fire største stillingskategoriene i undersøkelsen og utgjør til sammen om lag tre av fire respondenter.  

Vi har de siste årene nærmet oss likelønn for kvinner og menn.
Therese Manus

Fremdeles ikke likelønn

Lønnsstatistikken for 2019 viser at kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen nå har omtrent samme lønnsvekst. I 2019 hadde kvinnene en lønnsøkning på 2,5 prosent mot mennenes 2,7 prosent.

De kvinnelige kommunikatørene tjener imidlertid fortsatt bare 91 prosent av den mannlige gjennomsnittslønnen. Ulikheten mellom kvinners og menns lønn gjør seg gjeldende både på ledernivå og rådgivernivå.

- Vi har de siste årene nærmet oss likelønn for kvinner og menn. Likevel viser tallene at arbeidsgivere fortsatt har en jobb å gjøre for at lønnsnivået skal bli likt, sier Therese Manus.

Se hva de andre tjener!

Er du nysgjerrig på hva andre i din stillingsgruppe tjener? Med vår lønnskalkulator kan du se gjennomsnittslønn for din sektor, aldersgruppe eller stillingstype.

Alle medlemmer av Kommunikasjonsforeningen har tilgang til lønnskalkulatoren, som lages på bakgrunn av lønnsstatistikken.

Kommunikasjonsforeningens lønnskalkulator er et mye brukt verktøy for medlemmene våre. Siden kommunikatører jobber i alle bransjer og sektorer, finnes ingen felles tariff for kommunikasjonsstillinger. Å se hvordan du ligger an lønnsmessig sammenlignet med andre i tilsvarende stillingsgruppe kan derfor være nyttig.

Prøv lønnskalkulatoren her.

Fakta om lønnsundersøkelsen

  • Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse ble sendt ut til alle medlemmer i arbeid.
  • Undersøkelsen ble gjennomført desember 2019 - januar 2020.  
  • Det kom inn 1650 svar. Respondentene gjenspeiler foreningens medlemsmasse.

Måling og evaluering
Fortsatt tydelige lønnsforskjeller
Les mer