Banner
Måling og evaluering

Fortsatt tydelige lønnsforskjeller

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i kommunikasjonsjobber er blitt litt mindre, men fortsatt er det ulik lønn for likt arbeid. Særlig gjelder det sjefsstillingene.

For kommunikasjonsbransjen som helhet er lønnsgapet mellom kjønnene to prosentpoeng lavere enn i fjorårets undersøkelse. Menn tjener nå i gjennomsnitt 13 prosent mer enn sine kvinnelige kollegaer.

– Det er på høy tid at samfunnet og arbeidsgiverne sørger for at likt arbeid lønnes likt uavhengig av kjønn. Arbeidsgiverne må ta tak i problemet og gjøre sitt for å tette lønnsgapet mellom kjønnene. Årets tall kan tyde på at dette ansvaret har begynt å synke inn, men spesielt for lederstillinger i privat sektor er det fortsatt et godt stykke igjen før kvinner og menn lønnes likt, sier daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus.

Det er på høy tid at samfunnet og arbeidsgiverne sørger for at likt arbeid lønnes likt uavhengig av kjønn.
Therese Manus, Kommunikasjonsforeningen

En gjennomsnittlig årslønn for medlemmene av Kommunikasjonsforeningen har økt med 2,1 prosent sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Lønnsveksten har likevel ikke kommet hovedgruppen av Kommunikasjonsforeningens medlemmer – kommunikasjonsrådgivere – til gode, der veksten kun er på 0,8 prosent. Gjennomsnittslønnen for en kommunikasjonsrådgiver uavhengig av kjønn og sektor er i dag 575 096 kroner.

Den typiske kommunikatøren

Hvem er egentlig medlemmene i Kommunikasjonsforeningen? Lønnsundersøkelsen maler et godt bilde av det typiske medlemmet i Kommunikasjonsforeningen:

Kvinne mellom 41 og 50 år, bosatt i Oslo. Hun har mer enn fire års universitets- eller høgskoleutdanning med fast jobb som kommunikasjonsrådgiver i offentlig sektor. Virksomheten hun jobber i har over 500 ansatte, og hennes arbeidsområder består i hovedsak av digitale kanaler, innholdsproduksjon og kommunikasjonsstrategi, men hun jobber også mye med internkommunikasjon, mediekontakt og rådgivning internt. 

Vil du lese mer om medlemmene våre eller se lønnsgjennomsnittet? Klikk her (krever innlogging)

Over halvparten er organisert

Det finnes ingen egen fagforening for dem som jobber med kommunikasjon. Likevel er over halvparten av Kommunikasjonsforeningens medlemmer organisert. Dette er de tre største fagforeningene for kommunikatører:

Fagforening

Samfunnsviterne

Norsk Tjenenstemannslag

Forskerforbundet

Fagorganisert

Kommunikasjonsforeningens lønnsundersøkelse gjennomføres årlig og sendes til alle medlemmer. Sist undersøkelse ble gjennomført ved årsskiftet 2017/2018 og ble besvart av 1479 medlemmer.