Banner
Strategisk kommunikasjon

Kommunikasjonsdagen 2020 kort fortalt

Ta ansvar for et grønt skifte, ta ansvar for å være ekte, og prioriter bevisst. Her er Kommunikasjonsdagens foredrag oppsummert.

Kommunikasjonsbransjen har et stort handlingsrom til å påvirke forbrukere og samfunnet. Den gjennomgående tematikken til - og oppfordringen fra - foredragsholderne på Kommunikasjonsdagen 2020 var å ta dette alvorlig: Ta ansvar for et grønt skifte, ta ansvar for å være ekte, og prioriter bevisst – om det så er i utfordrende situasjoner.

Tema for konferansen var om kommunikasjonsfolk trenger å henge med på alt. Det gjør de ikke, men de må gjøre komplisert informasjon håndterbar for brukerne, være i dialog med dem, og legge til rette for handling ved hjelp av gjennomtenkt kommunikasjon. Det var budskapet fra flere av foredragsholderne.

Alle foredragene kan ses på kommunikasjon.no/video for medlemmer som er logget inn.

Gjør en grønn forskjell

Den offentlige debatten handler mye om det grønne skiftet, og flere av foredragene handlet om hvordan kommunikatører kan bidra.

Marte Strand, prosjektleder for Zerokonferansen, forklarte at interesseorganisasjoner som dem må velge ut relevant informasjon og presentere den så konkret som mulig - for de samfunnsaktørene som faktisk har mulighet til å gjøre en forskjell. Som kommunikatører besitter vi mye makt overfor politikere og næringslivet, dersom vi bruker ordenes makt hensiktsmessig, poengterte Strand. 

Ordenes makt var også ett av poengene til Nils Mørk, kommunikasjonssjef i Miljøpartiet de Grønne. Parallelt med partiets sterke utvikling er det flere og flere som vil at samfunnet skal utvikle seg i en grønn retning. Å kommunisere til velgerne på en troverdig måte er likevel ingen enkel oppgave. Mørks tips for god kommunikasjon er at du må finne ut hva som er viktig for ditt publikum, hvilke platformer de er på, være tydelig og unngå nyanser så godt det lar seg gjøre. Og: vær ekte og troverdig - du må tro på ditt eget budskap.

Nils Mørk holder foredrag
Jeg har gått fra å løpe etter journalister, til å løpe fra journalister, spøkte kommunikasjonssjef Nils Mørk, som har gått fra Leger uten grenser til MDG.

Ta gjennomtenkte valg

Ragnhild Brochmann (bildet øverst), kunst- og motekultuhistoriker, skribent og illustratør, snakket om viktigheten av å ta valg. Kommunikatører har idag et stort handlingsrom og mange potensielle verktøy for kommunikasjon. Brochmann påpekte verdien i å heller identifisere behov og strategisk velge å gjøre det som kan fylle behovet – i stedet for å gjøre alt. 

Harriett Gridley åpnet den britiske avdelingen av det norske selskapet No Isolation. Hun har erfart verdien av å kommunisere ved hjelp av narrativ - men også erfart at de må være svært gjennomtenkte. Gridley og hennes team i Storbritannia forsto at de ikke kunne bruke markedsføringen det norske teamet hadde laget. Den var ikke representativ for den britiske befolkningen og ble derfor ikke mottatt slik den var ment. Oppfordringen hennes til publikum var å tenke gjennom hvordan dine egne erfaringer farger budskapet du ønsker å formidle.

Publikum til foredrag
550 kommunikatører samlet i Oslo til Kommunikasjonsdagen 2020. Mangfold, bærekraft og politisk kommunikasjon var hovedtemaene.

Velg rett strategi i kriser

Men hvordan kommuniserer du effektivt og til de rette menneskene i krisesituasjoner? Både kommunikasjonsdirektør i NAV, Hege Turnes, og varaordfører Bård Espelid og kommunikasjonssjef Dag Folkestad i Askøy kommune fortalte fra innsiden hvor vanskelig krisekommunikasjon er. Alle tre fortalte hvordan de strukturerte informasjonen på en slik måte at de fikk kommunisert den nødvendige informasjonen til menneskene som trengte den. Men hvilke kommunikasjonsstrategier som blir riktig i en krise, kan variere.  

NAV ble nødt til å gjøre sterke prioriteringer i håndteringen av pressen og av og til begrense åpenheten, for å sikre at de kommuniserte tydelig og på et riktig grunnlag. Mens Espelid og Folkestad la vekt på at de måtte være åpne og ydmyke om det dødelige hendelsesforløpet vannkrisen på Askøy fikk.

John Aurtande holder foredrag
John Aurtande i Creuna fortalte om Oslo kommunes nye design, og om verktøyet som gjør det lettere for ansatte å følge designmalen.

Samarbeid med brukerne 

Det er ikke bare ord som kan brukes for å formidle budskap. Tom Gabriel Johansen, informasjonsdesigner i InfoLab, laget infografikken i FNs klimarapport i 2018 og påpekte hvor betydningsfullt gjennomtenkt visualisert informasjon kan være. Johansen mente samskapingen informasjonsdesignerne hadde med forskerne var essensiell for at rapporten senere ble godkjent av alle landene som skulle stå bak den.

John Aurtande, strategisk rådgiver i Creuna, og Hanne Rønning Jorud, prosjektleder for ny visuell identitet i Oslo kommune, sto overfor en lignende utfordring i arbeidet med moderniseringen av Oslo kommunes grafiske profil. Prosessen med å utarbeide ny design var omfattende, og inkluderte dialog med de ansatte og omfattende brukertesting. Resultatet ble en helhetlig grafisk identitet for kommunen som innbyggerne møter i alle flater og kanaler, og som kommunens ansatte selv kan benytte ved hjelp av et eget malverktøy. 

Offentlig kommunikasjon
Min erfaring: Vil samle Tigerstaden
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?