Banner
Strategisk kommunikasjon

Kommunikasjonsdagen 2019 - kort fortalt

Hvordan lykkes med å være en troverdig avsender med et autentisk budskap i en tid hvor mediebildet preges av falske nyheter? Det var et sentralt tema på Kommunikasjonsdagen. Her får du dagens ti foredrag - kjapt oppsummert.

Skrevet av:

Tekst og foto i denne artikkelen er levert av kommunikasjonsstudenter som arbeidet som frivillige på Kommunikasjonsdagen 2019.

 

Forsvaret, Skatteetaten og Ruter sto på scenen på Kommunikasjonsdagen 2019. Det gjorde også forskere,  journalister og en youtuber. De snakket om autentisitet, tillit og historiefortelling for de godt over 500 deltagerne i Oslo Konserthus.

 
1: Vitenskap inn i historiefortelling

Det var Dr. Sarab Kochar fra Institute for Public Relations ved University of Florida som var først ut med oppdatert forskning om autentisitet knyttet til historiefortelling. Tiden for synsing om god historiefortelling er forbi. Nå er det stordata-behandling, analyser av sosiale nettverk og forskning som står på agendaen. "Identify your white space. Where can you tell your brand story?" oppfordret kommunikasjonsforskeren.

Fanny Duckert holder presentasjon
Professor i psykologi Fanny Duckert forteller om hvorfor vi lyver, og om hva. Sex, karriere, alder og vekt er gjengangere.


2: Løgn eller mangel på selvinnsikt?

"Det er lettere å manipulere seg til troverdighet enn å ha en genuin troverdighet", mener professor i psykologi, Fanny Duckert. Vi pynter på sannheten for oss selv og andre for å bevare fasaden, for å føle oss bedre, for å smøre det sosiale samspillet. Men med stordata om digital atferd får vi nå langt mer nøyaktige svar enn når folk rapporterer selv. Men også digitale løgner florerer - både i poster, profiler og "likes".
 

3: Ser vi ikke skogen for bare trær?

Kunstprosjektet "Future Library" av Katie Paterson evner å engasjere langt utenfor kunsteliten. Hvordan har en "skog i skogen" - 1000 trær i Nordmarka - og et rom i det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika evnet å fange oppmerksomheten til medier verden rundt? "Det handler om dype universelle menneskelige behov som vi trenger nå i vår tid", mener Anne Beate Hovind, leder av Bjørvika Utviklings kunstsatsing, som er forundret over hvor lite mediedekning prosjektet har fått i Norge.

Cecilie Roang og Jarle Roheim Håkonsen
Cecilie Roang og Jarle Roheim Håkonsen, som begge gikk fra journalistikken til kommunikasjonsjobber, loset deltagerne gjennom dagen.

4. Robotene kommer ikke etter jobben din - ennå

Vi trenger ikke å bekymre oss for å miste jobbene våre til kunstig intelligens (KI) helt ennå, skal vi tro Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og nestleder for Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR). Kunstig intelligens er enn så lenge dårlig på både samtale, historiefortelling og strategi.
 

5: Internetts rolle for demokratiets krise

Vi ser en global trend av høyrepopulisme, utover Trump og Sverigedemokratarna. Karin Pettersson fra Schibsted, forfatter av boken "Internet är trasigt", snakket om sammenhengen mellom radikalisering og polarisering og kommersialisering av internett og sosiale medier. Hun sparket også ballen over til mediene: "Journalistikken i dag speiler altfor ofte vreden i sosiale medier, istedenfor å være en motsats til den". Les intervju med Karin Pettersson her:

Samfunnsansvar og etikk
Etterlyser regulering av sosiale medier
Les mer

6: Involver de unge for å nå de unge

18-åringen Markus Sannes står bak den svært populære YouTube-kanalen Murdrocks med over 120.000 abonnementer. Han kom med sine råd for å treffe den yngre målgruppe bedre gjennom effektiv og ekte kommunikasjon: Det holder ikke å kommunisere på de steder og digitale flater der de unge er. Du må også involvere de unge i mye større skala. Hvis man jobber med påvirkere, gi dem større kreativ frihet - de kjenner målgruppen best.

Hans Christian Holthe på scenen
Hans Christian Holte, direktør i Skatteetaten, er avhengig av folks tillit.

 

7: Hvor mye skal vi stoles på?

Norge som velferdsstat er bygget på tillit, men betaler vi skatt like nøye som vi egentlig skal? I andre land har man ikke like høy grad av tillit mellom stat og befolkning. Men i Norge gjør tillit arbeidet til Skatteetaten mer effektivt enn kontroller. «Vi skal være ydmyke og ha en imøtekommende tone» sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Tillit gjør vårt arbeid mer effektivt enn kontroller.
Hans Christian Holthe, Skatteetaten

8: Innovasjon sammen med brukerne

Ruter skal ikke lenger bare være busser og trikker som frakter folk fra holdeplass til holdeplass. Ambisjonen er å skape et mobilitetssystem som gjør at folk i Oslo klarer seg uten bil. For å få til det, legger Ruter nå veldig stor vekt på innsikt, testing og samskaping med brukerne. Les mer om det her:

KI og digital kommunikasjon
Ruter vil styres av brukerne
Les mer

9: Hvordan berolige når du skaper frykt?

Trident Juncture, Norges største militærøvelse, fant sted høsten 2018. Hvordan jobbet Forsvaret aktivt med kommunikasjon når over 50.000 NATO-soldater og 500 akkrediterte journalister skulle ta seg på kryss og tvers av landet? Gjennom et sterkt fokus på hvorfor øvelsen fant sted og hvordan den skulle utføres, samt hvordan den ville påvirke befolkningens hverdag, lyktes Forsvaret i å øke folks positive opplevelse av oppdraget og av Forsvaret.

Publikum som ler
Over 500 kommunikatører fikk med seg Kommunikasjonsdagen 2019.

10: – USA er et demokrati bare på papiret

House of Cards virker ikke så langt unna sannheten når det kommer til det politiske landskapet på Capitol Hill, er inntrykket etter å ha hørt Hans Høeg, tidligere stabssjef i den amerikanske kongressen, fortelle om det indre liv og i amerikansk politikk.

Video fra foredragene finner du på denne siden (for medlemmer) noen dager etter seminaret.