Banner
Språk og retorikk

Nye klarspråktips for næringslivet

Etter mange år med klarspråk-jobbing i det offentlige, står næringslivet for tur. – Det er viktig at bedriftene når fram til brukerne med et tydelig og lettfattelig språk. Det sparer de også penger på, sier Språkrådets direktør, Åse Wetås.

Språkrådets direktør Åse Wetås (bildet) vil ikke peke ut noen deler av næringslivet som særlig kan trenge et klarere språk:

– Dette er det mange bransjer som kunne trenge, ler hun.
– De fleste virksomheter har godt av å ta en gjennomgang av språket sitt, og være oppmerksomme på sitt eget språk. Ofte blir det et stammespråk og en sjargong som ikke kundene eller brukerne nødvendigvis forstår. 

Likevel er kanskje utfordringen størst i de bransjene som forholder seg til lovverk preget av et vanskelig språk.

– Når det skal formidles til kundene, oppstår ofte problemer. Men å ta den jobben, er mye verdt. Noen har dessuten en plikt til å sørge for at kunden har forstått, påpeker hun. 

Ofte blir det et stammespråk og en sjargong som ikke kundene nødvendigvis forstår.
Åse Wetås, Språkrådet

Oppdaterte klarspråk-råd

Språkrådet har siden 2006 jobbet for å få språket i stat og kommune til å bli tydeligere og enklere å forstå. Det siste året har de også hatt et prosjekt med Finans Norge, for å forenkle språket knyttet til pensjon og forsikring.

– Resultatet der er at de når ut til kundene på en bedre måte, og blir bedre forstått - noe som gjør at bedriftene også sparer penger, fordi de slipper å veilede kundene om og om igjen.

– Vi så at i dette prosjektet lå det mye vi ville dele med andre i privat sektor, forteller Wetås.

Derfor har Språkrådet nå laget en utgave for det private næringsliv, av sine råd for klarspråkarbeid:

Her leser du Språkrådets råd for hvordan man setter i gang klarspråkarbeid i bedriften.

Språk og retorikk
Ti tips til å forankre klarspråkarbeid
Les mer

Bør være lederansvar

Språkrådet mener at den viktigste lærdommen de har fått fra klarspråksarbeidet i offentlig sektor er at det ikke er nok med regler for riktig og godt språk. I tillegg bør man gå gjennom den samlede tekstmengden i virksomheten, og det må vurderes hvordan tekstarbeidet skal foregå og hvem som skal være involvert.

– Vi så i Finans Norge at en viktig nøkkel var at klarspråk-satsingen ble løftet frem på ledernivå. Språkrådet kan i første omgang tilby disse rådene for hvordan man skal arbeide med klarspråk i bedriften - en hjelp til selvhjelp. Vi kan også yte noe veiledning til bedrifter eller sammenslutninger av bedrifter, forteller Wetås.  

Kommunikasjonsforeningen og Språkrådet arrangerte i 2017 et frokostseminar om klarspråk i næringslivet.

Medlemmer kan se video fra seminaret på våre videosider.

Klarspråk – fortsatt like uklart
Les mer

Hva er klarspråk?

Klarspråk betyr klart språk i tekster, det vil si kommunikasjon som setter brukeren først.

En tekst eller tjeneste er i klarspråk hvis de som skal lese eller bruke den,

- finner det de trenger

- forstår det de finner

- kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Kilde: Språkrådet


Siste saker

Har du lest disse?