Banner

Gratis studieplasser hos Høyskolen Kristiania

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen kan nå søke opptak på fire studiepoenggivende bacheloremner hos Høyskolen Kristiania - helt gratis.

Kommunikasjonsforeningen utvider sitt samarbeid med Høyskolen Kristiania for å gi medlemmene et mer helhetlig videreutdanningstilbud. Nå kan foreningens medlemmer søke opptak til fire utvalgte bacheloremner på 7,5 studiepoeng hver og få studieplass helt kostnadsfritt.

Studentene får tilgang til emnene i februar, og kan ta eksamen til vårsemesteret eller høstsemesteret 2022. I hvert av emnene får studentene tilgang til undervisningsfilmer, faglige støttetekster og oppgaver, som kan arbeides med når og hvor det passer studenten selv.

Studieplassene finansieres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og vil være gratis for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen som får opptak.

Vi vet at våre medlemmer er opptatt av å holde seg faglig oppdaterte, og er veldig glade for å kunne tilby denne muligheten.
Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen

Emnene har begrenset antall plasser, og opptak til emnene skjer fortløpende. Se oversikten under for hvilke emner du kan søke opptak til.

Les mer om emnene og søk opptak her


Introduksjon til innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring kombinerer elementer fra journalistikk og markedsføring, og gir en innføring i innholdsmarkedsføring som fagområde, både teoretisk og praktisk. Det legges vekt på teoretisk bakgrunn, sentrale prinsipper og praktisk rettede virkemidler. For å gi et solid grunnlag for strategisk og etisk bruk av innholdsmarkedsføring tar emnet for seg innholdsmarkedsføringens historie, innholdsmarkedsføring som strategisk virkemiddel, premisser fra henholdsvis markedsføring og journalistikk, innholdsstrategi og innholdstaktikk samt relevante etiske problemstillinger og innholdsproduksjon. 


Visuell kommunikasjon

I dette emnet utvikles innsikt og praktiske ferdigheter innen visuelle former for kommunikasjon. Emnet gir kunnskap om grunnleggende visuelle kommunikasjonsformer og sentrale teorier innen form- og fargelære. Emnet gir også kjennskap til relevante verktøy og metoder. Samtidig utvikles ferdigheter til å utvikle visuelle løsninger som kommuniserer konkrete budskap til ulike målgrupper.


Kultur og kommunikasjon

Emnet handler om hvordan mediene påvirker kulturen, og hvordan kulturen påvirker mediene. Dette symbiotiske forholdet har eksistert siden boktrykkerkunsten. Emnet gir en historisk gjennomgang av medie- og kulturhistorie, men med hovedvekt på samtidens medielandskap, deriblant sosiale mediers rolle. 


Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon

Dette emnet vektlegger et internasjonalt og flerkulturelt perspektiv på kommunikasjon, og tar utgangspunkt i en bred kulturforståelse før emnet spisses mot markedskommunikasjon. 

Tekstene er utdrag fra emnenes beskrivelser fra Høyskolen Kristianias nettsider.

Siste saker

Har du lest disse?