Banner

Videreutdanning – ikke bli utdatert!

Kommunikasjonsforeningen & Høyskolen Kristiania

I regi av Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania kan du ta studiepoenggivende emner som ruster deg for fremtidens arbeidsliv. Du kan ta emner på masternivå med fysiske samlinger, og nettbaserte emner på bachelornivå.

Nettemner du kan velge

Som medlem av Kommunikasjonsforeningen får du 10% rabatt på emnene under. Emnene gir 7,5 studiepoeng.
Banner

Introduksjon til innholdsmarkedsføring

Du lærer blant annet om innholdsmarkedsføringens historie, innholdsmarkedsføring som strategisk virkemiddel i markedsføringen, markedsføringspremisser, journalistiske premisser, innholdsstrategi, innholdstaktikk og etiske problemstillinger.

LES MER
Banner

Forbrukeratferd

Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Emnet fokuserer på hvordan individet lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten.

LES MER
Banner

Digital Markedsføring

Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

LES MER
Banner

Læring, kreativitet og innovasjon

I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv. Emnet tar for seg metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon.

LES MER
Banner

Co-creation

Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Emnet viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester. Du vil lære om både offline- og online-teknikker og om forskjellige motivasjonsfaktorer som driver forbrukere og andre eksterne interessenter til å bidra til Co-creation.

LES MER
Banner

Forhandlinger og påvirkning

De fleste arbeidsdager består av en eller annen form for forhandling - på ulikt nivå. Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.

LES MER
Banner

Tekstforfatting

En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette emnet vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle. Gjennom emnet vil vi belyse rollen til tekstforfatteren og arbeide med konkrete oppgaver.

LES MER
Banner

Internkommunikasjon, kultur og tillit

Dette emnet gir deg en praktisk og teoretisk innføring i internkommunikasjon, hvor vi legger spesiell vekt på organisasjonskultur og tillit. Emnet vil sette deg i stand til å utvikle en plan for kommunikasjon innad i en organisasjon.

LES MER

Slik melder du deg på nettemnene

1. Klikk på linken til emnet du ønsker å ta i oversikten over.

2. Velg «Kjøp emnet».

3. Legg koden KOMFOR20A inn i feltet «Avtalekode». Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen får 10% rabatt per emne.

Eksamen

Eksamen kan gjennomføres digitalt én gang per semester, og opptil 18 måneder etter studiestart.