Banner

Nettstudier – ikke bli utdatert!

Kommunikasjonsforeningen + Høyskolen Kristiania

I regi av Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania kan du nå ta studiepoenggivende nettstudier som ruster deg for fremtidens arbeidsliv. Det første tilbudet som lanseres er nettemner à 7,5 studiepoeng. I tillegg til å få 5% rabatt på nettstudiene blir du som medlem i Kommunikasjonsforeningen også invitert til en inspirerende to timers digital oppstartssamling der du får treffe andre medlemmer som også skal studere på nett.

Emnene du kan velge

Emnene er verdt 7,5 studiepoeng hver.

Forbrukeratferd 

Forbrukeratferd gir deg kunnskap og forståelse om forbrukernes kjøps- og konsumatferd. Både som enkeltindivider og som del av en gruppe mennesker. Emnet fokuserer på hvordan individet lærer og bearbeider informasjon, og hvordan dette påvirker forbrukerens oppfatning av varen eller tjenesten.

Les mer om emnet

Digital Markedsføring 

Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

Les mer om emnet

Læring, kreativitet og innovasjon

I dette emnet tilegner du deg kunnskap om teoretiske perspektiver for hva kreativitet og innovasjon er, og hva som kjennetegner de praksiser der disse inngår i undervisning og arbeidsliv. Emnet tar for seg metoder og teknikker som legger til rette for kreativitet og innovasjon.

Les mer om emnet

Co-creation

Co-creation handler om en annerledes måte å innovere på. Emnet viser hvordan organisasjoner kan samarbeide med eksterne interessenter utenfor organisasjonen for å skape og utvikle nye produkter og tjenester. Du vil lære om både offline- og online-teknikker og om forskjellige motivasjonsfaktorer som driver forbrukere og andre eksterne interessenter til å bidra til Co-creation.

Les mer om emnet

Forhandlinger og påvirkning

De fleste arbeidsdager består av en eller annen form for forhandling - på ulikt nivå. Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.

Les mer om emnet

Tekstforfatting

En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette emnet vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle. Gjennom emnet vil vi belyse rollen til tekstforfatteren og arbeide med konkrete oppgaver. 

Les mer om emnet

 

Slik melder du deg på

1. Klikk på linken til emnet du ønsker å ta i oversikten over.

2. Velg «Kjøp emnet».

3. Legg koden KOMFOR20A inn i feltet «Avtalekode». Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen får 5 % rabatt per emne.

4. Bruker du koden KOMFOR20A innen 29.12.2020 får du også invitasjon til å bli med på en verdifull digital oppstartssamling kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen.

Om oppstartssamlingen:

På oppstartssamlingen får du treffe andre medlemmer som skal studere på nett. Samlingen gir en kjapp intro av læringsportalen, lærer deg studieteknikk og hvordan du kan legge en smart fremdriftsplan. Du får også mulighet til å bygge nettverk og bli med i en studiegruppe med andre medlemmer av Kommunikasjonsforeningen dersom flere skal ta samme emne som deg.

Oppstartssamlingen er ikke en fagsamling, men vil gi deg inspirasjon og motivasjon til å gjennomføre nettstudiet på en god måte.

Viktige datoer

29. desember
Meld deg på et av emnene over innen 29. desember og få invitasjon til felles, digital oppstartssamling med medstudenter i regi av Kommunikasjonsforeningen.

21. januar
Digital oppstartssamling for Kommunikasjonsforeningens medlemmer som har meldt seg på ett eller flere emner før 29. desember. Få en intro til læringsportalen, lær å legge en smart fremdriftsplan, dann kollokviegrupper og vær sosial med medstudenter!

Eksamen
Eksamen kan gjennomføres digitalt én gang per semester, og opptil 18 måneder etter studiestart. For eksempel kan du ta eksamen i januar dersom du er tidlig ute med studiene. Neste mulighet er i juni og deretter januar 2022.