Strategisk kommunikasjon

Søk plass på Forsvarets Informasjonskurs

Som medlem i Kommunikasjonsforeningen kan du nå søke om plass på Forsvarets Informasjonskurs. – Meget høyt faglig nivå og en unik arena for nettverksbygging, mener Heidi Tangstad, leder for Stiftelsen Betania Alta, som deltok på forrige kurs.

Forsvarets høgskole (FHS) skal gjennomføre Informasjonskurs nr. 58/2019 fra 6. til 11. januar 2019, på Hotell Hadeland på Gran.

Nå kan du som er medlem i Kommunikasjonsforeningen søke opptak. Informasjonskurset skal gi innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer av nasjonal og global betydning.

Heidi Tangstad (bildet under), leder for Stiftelsen Betania Alta, var en av 48 som deltok på kurset tidligere i år. Tangstad, som har bodd to år i Moskva og studert russisk språk og politikk, så på Forsvarets Informasjonskurs som en gyllen mulighet til å få den oppdateringen og forståelsen Forsvaret kunne gi.
 
– Jeg hadde helt klart det regionale perspektivet som bakteppe for å søke. Jeg er opptatt av den geopolitiske situasjonen generelt, og også mer spesifikt av vårt forhold til Russland og naboforholdet i nord til stormakten, forteller Tangstad.

Kurset er best egnet for kommunikatører med spesiell interesse for internasjonale utviklingstrekk og samarbeid, krisehåndtering og politikk.
Heidi Tangstad, tidligere deltaker

– Noe av det beste jeg har deltatt på

– Kurset er et av de absolutt beste kursene jeg har deltatt på – et meget høyt faglig nivå. Alle innledere var godt forberedt, faglig oppdaterte og leverte aktuelle innlegg på en seriøs og god måte, sier Tangstad.
 
I tilleg til faglig oppdatering forteller hun at hun fikk et nettverk og kontakter som vil være viktige i karrieren.
 
– Jeg fikk delta på kurset sammen med meget dyktige representanter fra industri, byråkrati, organisasjonsliv og Forsvaret. De to daglige gruppearbeidene vi hadde på programmet, var en unik arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Heidi Tangstad
Kurset ga nyttig innsikt og verdifulle kontakter, forteller Heidi Tangstad, leder for Stiftelsen Betania Alta.

For ledere og nøkkelpersoner

Forsvaret opplyser at kurset er for personer som har, eller er kandidat til, nøkkel- eller lederstillinger. Tangstad mener kurset er best egnet for kommunikatører med spesiell interesse for internasjonale utviklingstrekk og samarbeid, krisehåndtering og politikk, logistikk og infrastruktur.
 
– Den «totalpakken» med informasjon som kurset gir, gir til en forståelse for sammenhenger og bakenforliggende faktorer som er veldig nyttig, avslutter Tangstad.

Les mer om kurset og krav til søknaden på Forsvarets nettsider.

Informasjonskurset kan fungere som grunnlag for senere søknad om deltakelse på Forsvarets Sjefskurs.

Opptak til Informasjonskurset:

  • Kurset planlegges med 48 deltakere, hvorav rundt en fjerdedel fra det militære. Kvinner oppfordres til å søke.
  • I opptaket vil det legges vekt på at flest mulig relevante sektorer blir representert. Representanter fra Stortinget, frivillige landsomfattende organisasjoner, undervisningssektoren, næringsliv og media er blant de som er ønsket som deltagere, i tillegg til politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.
  • Kommunikasjonsforeningen innstiller aktuelle kandidater og fremmer disse innstillingene med rangering til Forsvarets høgskole.

Søknaden må inneholde CV med følgende minimumsdata:

- Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
- Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
- Utdanning og arbeidserfaring
- Andre forhold av betydning (f.eks. anbefaling fra din arbeidsgiver)

Administrative forhold:

  • Det betales ikke kursavgift.
  • Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold.
  • Virksomheten på kurset vil gå ut over vanlig arbeidstid. Det er en forutsetning at deltakerne er fristilt fra sitt daglige arbeid.
Kontaktinfo

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus, tlf. 48 06 44 62, e-post: therese@kommunikasjon.no

Spørsmål vedrørende kurset rettes til Tore-Martin Bredal, tlf 23 09 57 14 / 92 01 18 48, e-post: tbredal@fhs.mil.no eller Tove Eik Thorsen, tlf 23 09 57 27 / 93 04 43 42, e-post: tovthorsen@mil.no

Søknad sendes til: post@kommunikasjon.no innen 31. august 2018.

NB! Søkere må være medlem av Kommunikasjonsforeningen.

Krisekommunikasjon
Åpent for kommunikatører på Forsvarets sjefskurs
Les mer

Siste saker

Har du lest disse sakene?