Banner
KI og digital kommunikasjon

3 lærdommer fra World PR Forum

Teknologisk utvikling og fremtiden for PR står selvsagt på World PR Forum-programmet. Det gjør også globale og lokale likheter og forskjeller. Her er tre av oppfordringene verdens kommunikatører fikk i dag.

Konferansierene Guri Solberg og Eirik Bergesen (bildet) loset oss gjennom World PR Forums mange foredrag på den andre av tre dager. Dette var tre av oppfordringene verdens kommunikasjonsfolk fikk med seg:

1: Se forbi stereotypene!

- Et underlig trekk ved PR-bransjen er deres minimale innsikt i organet de jobber med daglig, nemlig hjernen, mente Dan Bennet, som jobber i Ogilvy Change med tittelen Senior Behavioural Strategist.

Gjennom interaksjon med publikum på World PR Forum viste han hvordan vi responderer automatisk og ubevisst – på en måte som er lik for de fleste mennesker. Han kom derfor med en oppfordring som skiller seg fra den vante tankegangen om segmentering av målgrupper:

- Fokuser mer på hva som forener oss mennesker, i stedet for alt som skiller oss.

Noe av den samme agendaen hadde Anna Rosling Rönnlund, en av grunnleggerne av Gapminder.  

Anna Rosling Rönnlund holder foredrag
Anna Rosling Rönnlund fra Gapminder bruker enkle visualiseringer for å rette opp folks uriktige verdensbilde.

- Mye av vår informasjon om andre land får vi gjennom media. Når det vi får presentert er kun det ekstraordinære og eksotiske, hvordan påvirker det vårt verdensbilde? Vi tenker at de ekstraordinære hendelsene er hverdagslige. Våre hjerner klarer ikke fordøye nyhetene riktig. Mennesker trenger et rammeverk for å forstå verden, sa hun.

Gapminder har derfor lansert Dollar street, et verktøy som bruker foto for å formidle stordata for å bidra til et faktabasert verdensbilde. Fotografer har dokumentert hjem fra ulike deler av inntektskalaen i 50 land.

- Med Dollar Street kan folk se for seg selv hvordan livet faktisk ser ut på ulike inntektsnivåer, og se at de store forskjellene ikke er mellom land, men mellom inntektsnivåer, forteller Rönnlund.

Framtidens kommunikasjon vil fungere som små-snacks. Den vil være visuell, optimalisert, sponset, delbar, engasjerende og spille på følelser.
Vilma Luoma-aho

2: Forstå og utnytt teknologien!

Det finnes nå programmer som kan lage, publisere og reklamere for en podkaster på en halvtime, og det finnes nettsider for å lage taler. Pressemeldinger kan automatiseres, det samme kan innholdsanalyser. Den belgiske PR-rådgiveren Philippe Borremans oppfordret kommunikasjonsfolk til blir kjent med apper og programmer som kan gi en mer effektiv hverdag.

Kunstig intelligens vil uansett ikke ta fra kommunikasjonsfolk jobben, beroliget leder for Chartered Institute of Public Relations, Alastair McCapra. For selv om det er stadig større del av arbeidet som bedre håndteres med kunstig intelligens og automatisering, vil det meste være forbehold mennesker – som det å ta beslutninger, gjøre etiske vurderinger, veilede andre, holde taler og utøve kulturell bevissthet.

Silvija Seres holder foredrag
Silvia Seres snakket om hvordan kommunikatører påvirkes av at vi nå befinner oss i den fjerde industrielle revolusjon.

Teknologiinvestor og bedriftsrådgiver Silvija Seres snakket om betydningen av at digitaliseringen endrer hver eneste bransje og hver eneste vitenskap. Kommunikasjonsfolk må nå skaffe seg bedre forståelse for teknologi. Selv om du ikke forstår hele prosessen, må du i hvert fall ha kjennskap til begrepene. Hun snakket også om å motarbeide effekten av algoritmer som gir folk mer av det de liker. Isteden bør vi jobbe for å gi folk det de burde få og slik motvirke ekko-kamre, mener hun. 

3: Bygg forhold til influensere!

Indonesiske Neneng Nurlaela fortalte hvordan influensere i sosiale medier var blitt en sentral gruppe opinionsdannere i Indonesia. De har opparbeidet seg troverdighet og har satt sitt preg på landet, fortalte Nurlaela. Influenserne er med på å definere hva som er ”sant” og har bidratt til å avkrefte utbredte myter i Indonesia om helse, sykdommer og smittefare.

Digitale influensere var tema også for professor Vilma Luoma-aho, styreleder i finske ProCom. Noe av det viktigste for kommunikatører fremover, mener hun vil er å bygge og opprettholde parasosiale relasjoner med digitale influensere.

Vilma Luoma-aho ved lunsj
Professor Vilma Luoma-aho har forsket på forholdet mellom merker, influensere og deres følgere.

- Folk ser på influensere som en form for venner, så de har ikke samme filter mot det de formidler. Det kan også oppstå relasjoner mellom følgerne av influensere, i tillegg til mellom merker og følgere, fortalte Luoma-aho.

Den finske professoren mener framtidens kommunikasjon vil fungere som små-snacks, ved å være visuell, optimalisert, sponset, kunstig, delbar, engasjerende og spille på følelser.

Å pleie forholdet til interessentene er intet nytt i PR-verden, men hun presenterte tre nye grupper: faith-holders, fake-holders og hate-holders. Teknologien gjør det mulig for organisasjoner å ha direkte tilgang til alle disse gruppene.

- Start med forholdet til faith-holders, råder hun.

Professor Donna Lindell ved Centennial College har analysert de 30 største mammabloggene i Canada og funnet at troverdigheten er i fare når merker blir utbredt på bloggene.

- Følelsen av ekthet går ned. Det er en trussel mot forretningsmodellen, fortalte Lindell.

Skal markedsføring gjennom bloggene ha effekt, må PR-representantene sørge for at bloggerne faktisk bruker produktene og kobler dem til sitt liv.

Test deg selv!

På konferansen ble det presentert et verktøy for kommunikatørers  utvikling. Vil du sjekke ut dine kommunikasjonsevner kan du ta en titt på www.gcprframework.com.

Kommunikatører fra 44 land samlet til World PR Forum i Oslo
Les mer

Siste saker

Har du lest disse?