Banner
Strategisk kommunikasjon

Slik blir du toppledernes betrodde partner

Hvilken kommunikasjonsrolle har du på jobben? Er du den utøvende fageksperten, den analytiske rådgiveren eller har du greid å bli topplederens høyre hånd og umistelige partner?

Gry Rohde Nordhus
Factbox image

Seniorrådgiver i Apeland og kursholder  med kjernekompetanse innen kommunikasjonsstrategi, organisering av kommunikasjonsfunksjoner og samspill mellom kommunikasjon og andre fagområder. 

Gry Rohde Nordhus holder kurset "Fra rådgiver til betrodd partner" sammen med Apeland-kollega  Rolf Gjertviksten. Her får du,  gjennom fire samlinger, lære hvordan du kan være med på å sette agendaen i virksomheten og sikre at dere bruker kommunikasjon som et strategisk verktøy til å nå mål.

Medlemmer av Kommunikasjonsforeningen får rabatt på kurset. (Se lenke i artikkelen). Kurset starter 12. juni.

For de fleste kommunikatører betår hverdagen mer av pressemeldinger og poster på sosiale medier, enn av strategimøter og forhandlingsrunder med resten av ledergruppa. Men som du kanskje har hørt før: Skal man gjøre seg gjeldende som kommunikasjonsenhet, bør man sikre seg en plass rundt bordet der beslutningene tas. Men hvordan kommer man dit?

Toppledere vil ha tett relasjon.

Gry Rohde Nordhus, seniorrådgiver i Apeland, har intervjuet 15 toppledere og 15 kommunikasjonsdirektører, fra store offentlige og private virksomheter.

Hva slags forventninger har norske toppledere egentlig til kommunikasjonsenheten sin? Og i hvor stor grad innfris disse forventningene?

– Det var ingen av de topplederne vi intervjuet som ikke ønsket seg en kommunikasjonsleder som også var en betrodd partner. Men bare halvparten av lederne følte at det var en slik kommunikasjonsleder de faktisk hadde, sier hun.

Nordhus har selv erfaring med å lede kommunikasjonsenheter i inn- og utland, blant annet som ansatt i Siemens og Telenor. På Kommunikasjonsdagen i Oslo våren 2024, la hun frem intervjuundersøkelsen som viser at det ikke behøver å være vanskelig å avansere i sin egen rolle som kommunikasjonsleder, hvis man bare forstår hva toppledelsen ønsker og hvordan man kan innfri.

Dette forventer topplederne av kommunikasjonsenheten:

 • Kommunikajsonsarbeidet må alltid være forankret i virksomhetens mål, rammebetingelser og strategi. 

– Det betyr at kommunikasjonsleder og rådgivere må forstå målene, strategien og hvilke rammer som virksomheten operer innenfor. Hva er virksomhetens samfunnsoppdrag? Hvor kommer intektene fra? Hvilket politisk handlingsrom har den? Og så videre.

 • Jobb systematisk med å bygge og bevare virksomhetens omdømme.

– Topplederne savnet at kommunikasjonsenheten på eget initiativ gikk ut og identifiserte risiko med hensyn til hva som kunne ramme omdømmet.

 • Bring innsikt om interessenter inn til virksomheten

– Kanskje har interessenter en helt annen oppfatning av virksomheten enn man ønsker at de skal ha? Bring informasjon om markedet inn og ta utgangspunkt  i mål og strategi når du bringer informasjon ut til omverden

 • Bidra til å kommunisere strategien internt, i tillegg til eksternt, og gjør  det på en måte så alle ansatte forstår strategien og aksepterer den.

– Bind det hele sammen sånn at at budskapet blir gjenkjennbart for alle de ulike enhetene i virksomheten.

 • Bidra til å skape en tydelig å differenserende posisjon for virksomheten. 

–Konkurransen og informasjonsflommen er stor. Toppledere forventer at kommunikasjonsavdelingen driver denne oppgaven.

Hvorfor leverer de ikke?

Topplederne, som ble intervjuet, hadde klare oppfatninger om hvorfor virksomheters kommunikasjonsfolk ikke alltid jobbet som toppledere kunne ønske seg at de gjorde. Dette mente de at var de viktigste hindre på veien:

 • Lav virksomhetsforståelse hos kommunikasjonsavdelingen.
 • For få målbare mål, og for liten bruk av metode.
 • Klarer ikke etablere en tydelig posisjon og sørge for et enhetlig mål for hva de skal jobbe mot og hvordan.

Lær av de beste!

De kommunikasjonslederne som lykkes godt  mener selv at disse faktorene spiller inn:

 • Sitter tett på strategienheten og er med på forme og formidle strategien.
 • Bruker måling og innsikt, og måler opp mot strategien, ikke bare antall medieklipp og engasjement på SoMe.
 • Utvikler kommunikasjonsrollene sine fortløpende.

IKKE MEDLEM?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

medlemsfordeler

Grundige valg

Gry Rohde Nordhus forstår godt at enkelte kommunikasjonsledere kan føle at de stanger i veggen. Å bli invitert inn i strategiarbeidet krever også at virksomheten man jobber for har en toppleder som forstår verdien av kommunikasjon.

– Jeg spurte en av topplederne vi intervjuet om hvilket råd han ville gi kommunikasjonsfolk? Da svarte han: "Det eneste rådet jeg vil gi er: Velg din toppleder med omhu”. Og det går selvfølgelig begge veier. Også toppledere må velge sine kommunikasjonsledere med samme omhu, sier Nordhus.


Siste saker

Har du lest disse?