Banner
Strategisk kommunikasjon

3 råd til deg som vil bli mer strategisk  

Det å løfte seg fra å være en praktiker til å bli en strategisk rådgiver krever forståelse for virksomheten, og deres mål og strategi. Her er tre gode råd til deg som vil arbeide mer strategisk.

Gry Rohde Nordhus
Factbox image

Seniorrådgiver i Apeland. Hennes kjernekompetanse er kommunikasjonsstrategi, organisering av kommunikasjonsfunksjoner og samspill mellom kommunikasjon og andre fagområder. 

– Å være strategisk betyr å jobbe etter en tydelig plan for å nå de målene som er satt, sier Gry Rohde Nordhus i Apeland.  

Når man jobber strategisk med kommunikasjon har man et bevisst forhold til hva man skal oppnå med ulike kommunikasjonsaktiviteter, og hvordan aktivitetene henger sammen med virksomhetens overordnede mål, forklarer hun.  

Fra utfører til strategisk rådgiver 

– En utfører har vanligvis en operativ eller taktisk rolle og fokuserer på dag-til-dag-oppgaver for å sikre at virksomhetens aktiviteter blir gjennomført, sier Nordhus.  

De er lite involvert i beslutningene og kommer gjerne inn i prosessen når beslutningene er tatt. Mens en strategisk rådgiver ofte gir råd til ledelsen, og bidrar i beslutningsprosessen med innsikt og synspunkter. Det krever at de har god forståelse for virksomheten, virksomhetens mål og strategi, forklarer Nordhus videre. 

– En god kommunikasjonsrådgiver vet hvilke spørsmål de skal stille, og hvordan de kan gi råd som sikrer at aktivitetene som settes i gang oppleves som relevante for målgruppene, og bidrar til å styrke virksomhetens omdømme, eller til at virksomheten når målene, sier hun.  

3 råd til deg som vil arbeide mer strategisk: 

1. Tenk igjennom hva du ønsker å oppnå med aktiviteten. 

Alt for mange kommuniaksjonstiltak settes i gang uten at man har et tydelig bilde av hva man ønsker å oppnå. Kanskje dette ikke er den riktige aktiviteten for å nå målet som er satt, eller kanskje det ikke er satt et tydelig mål? Noe som betyr at det ikke bør brukes ressurser på akkurat dette. 

2. Når du vet hva hensikten med aktiviteten er, bør du også vurdere om aktiviteten er knyttet til virksomhetsmålene. 

Er det ingen sammenheng mellom kommunikasjonsaktiviteten og virksomhetens mål og strategi, så bør du enten sikre at det blir det, eller vurdere om det er riktig å gjennomføre tiltaket. 

3. Vær bevisst på hvordan du skal måle effekten av aktivitetene dine. 

For å kunne måle effekten av det du gjør, er det nødvendig å tenke igjennom hvordan du har tenkt til å måle, før du setter i gang. Gode mål er ofte en forutsetning for å kunne måle, og når du måler kan dere lettere lære hva som gir effekt og ikke. 

Måling og evaluering
Lær å sette smarte mål
Les mer