Banner

Sånn bruker du kommunikasjon i styrearbeid

Kommunikasjon bidrar til tillit, vekst og effektivt styrearbeid. Her er tre grunner til at kommunikasjon hjelper de som sitter i styrer.

Svein Inge Leirgulen
Factbox image

Styreleder i Kommunikasjonsforeningen. Kommunikasjonsdirektør i Tekna.

– Ledelse handler om kommunikasjon, sier Svein Inge Leirgulen, styreleder i Kommunikasjons-foreningen. En leder kan ikke lede uten følgere. I demokratier handler det derfor om retorikk, ikke tvang. Man må få med seg folk gjennom kommunikasjon som skaper tillit, lojalitet, engasjement, samarbeid og framgang, legger han til. 

Jobben til styremedlemmene er i all hovedsak å representere interessene eller økonomien til de som har utnevnt dem. Det er derfor de viktigste strategiske beslutningene blir tatt i styret. Det handler om langsiktige perspektiv, strategi, risikostyring, og ønsket om  å være med på å utvikle organisasjonen en jobber for. Ifølge Leirgulen sitter en del av innflytelsen til fremtiden i styret. 

Ikke medlem?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

Medlemsfordeler

Kommunikasjon i styrerommet 

Det finnes mange ulike typer styrer, men kommunikasjonsfolk er alltid viktige i styrerommet. 

– For det første må kommunikasjonsfolk bli mer interessert i å forstå hvordan strategier utvikles og gjennomføres, hevder Leirgulen. Det er krevende, men veldig givende. På den andre siden har styret behov for noen som forstår hvordan pedagogikken i strategien kan gjøres forståelig og enkel. Den må gjøres intuitiv ved hjelp av god fortellerteknikk. Hvem andre enn kommunikasjonsfolk kan gjøre en strategi engasjerende for ansatte og ledere?! Her har man en svært viktig jobb å gjøre. Det er anbefalt å lære formalitetene med styrearbeid og ikke minst strategiutvikling og risikostyring, poengterer han. 

Kursholder
Factbox image

Jan Christian Bernhardt har bakgrunn som administrerende direktør i flere selskaper og har betydelig styreerfaring fra 1996 og frem til i dag.

En viktig nøkkel for å lykkes med styrearbeid 

Jan Christian Bernhardt, ansvarlig for styrekonsulentvirksomheten i Styreforeningen, gir oss tre grunner til at kommunikasjon kan bedre styrearbeid. 

1) Dårlig kommunikasjon kan stå i veien for vekst og utvikling 

Er både beslutningsgrunnlaget og styremedlemmene dårlig forberedt? Er styrerommet preget av debattform fremfor dialog? God kommunikasjon i styrebehandlingen gir bedre beslutningsgrunnlag, lavere risiko, økt effektivitet og grunnlag for økt verdiskaping. 

2) Når mål og strategier er ukjente for organisasjonen 

Styret er ansvarlig for virksomhetens mål og strategier. En organisasjon som ikke kjenner disse, vil vanskelig kunne fungere optimalt i forhold til å nå sine (ukjente) mål. God intern kommunikasjon bør være et sentralt tema i alle profesjonelle styrer. 

3) Virksomheten er avhengige av eksterne interessenter 

Som virksomhet må vi forholde oss til en rekke eksterne interessenter. Styret bør sørge for klar, strategisk kommunikasjon mot blant andre eiere, investorer, banker, kunder og leverandører. Dette er en viktig suksessfaktor for enhver organisasjon i bevegelse. 

Siste saker

Har du lest disse?