Banner
Språk og retorikk

Fem grunner til at klarspråk er viktig

Visste du at det koster penger å skrive dårlig? Her kan du lære mer om hvorfor du bør være opptatt av klarspråk.

ELLEN JAHREN
Factbox image

Språkrådgiver og partner i  Totaltekst.

Jobbet med klarspråk siden 2007 og har vært prosjektleder for flere interne klarspråksprosjekter, både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Har vunnet Statens klarspråkspris.

Den internasjonale definisjonen av uttrykket "klarspråk" er, i følge Språkrådet, kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.

Høres det lett ut?

Vi har fått Ellen Jahren i Totaltekst til å gi oss fem gode grunner til at 2024 kan bli det året der du og din bedrift tar språket enda mer på alvor.

1) Dårlig språk er en trussel mot demokrati og rettssikkerhet.

 Hvis man ikke bruker klarspråk kan lover og regler bli uforståelige, og du  risikerer at kunder og brukere misforstår eller går glipp av vesentlig informasjon

– Jeg hørte en gang, da jeg selv jobbet i forvaltningen, at en statsråd sa: Jeg har aldri opplevd en tekst som er for klart skrevet. 

IKKE MEDLEM?

Vi jobber for faget! Som medlem får du mange fordeler og et landsdekkende faglig nettverk.

Medlemsfordeler

2) Spar penger og tid!

Dårlig språk koster tid og penger.  Du må kanskje svare på masse telefoner og meldinger fra lesere som ikke forstår det dere har skrevet. Deretter må du skrive teksten på nytt

3) Klart språk smitter.

Vær et godt forbilde! Hvis f. eks. et departement skriver klart og tydelig vil det antagelig smitte positivt over til underliggende etater. Hvis ledere skriver klart og tydelig vil ansatte forhåpentligvis bli smittet og formulere seg klarere.

Språk og retorikk
Innsyn: Klarspråkkommunen
Les mer

4) Gir troverdighet.

Når språket er klart og lettfattelig skaper det tillit og troverdighet både internt i organisasjonen og eksternt ovenfor kunder og brukere.

5) Vær klar for den internasjonale ISO-standarden!

I juni 2023 publiserte den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) den aller første ISO-standarden for klarspråk. Selv om den ennå ikke er oversatt til norsk, er dette et soleklart signal om hvor viktig klart språk er både i Norge og internasjonalt.