Banner
Strategisk kommunikasjon

Tillit og strategi viktigst for nordiske kommunikatører

I dag slippes resultatene fra en stor studie av nordiske kommunikasjonsfolk. De mener de kan mindre om ledelse enn sine europeiske kolleger, men de har kommet lenger med digitaliseringen.  Tillit og strategi ses som de viktigste utfordringene fremover.

I samarbeid med Kommunikasjonsforeningen og de tilsvarende foreningene i Sverige, Danmark og Finland har forskningsnettverket NORA (The Nordic Alliance for Communication & Management) gjennomført den første fellesnordiske studien av kommunikasjonsfeltet noensinne.

457 kommunikatører i de nordiske landene er stilt spørsmål om blant annet lønn, trender som digitalisering og videokonferanser, og rollene kommunikatører har.

Tillit og strategi viktige utfordringer

Rapporten viser at nordiske kommunikasjonsfolk er svært opptatt av tillit. Nær 40 prosent mener det å opprettholde og bygge tillit vil være en helt sentral utfordring fremover.

- Tillit er viktig både på organisasjonsnivå og personlig nivå, og en nøkkelegenskap for kommunikasjonsfolk, kommenterte Katrine Ninn-Grønne, leder av den danske kommunikasjonsforeningen K1, under fremleggingen av presentasjonen i dag.

Ninn-Grønne peker på en utvikling der kommunikasjonsprofesjonen tar mer ansvar enn før for budskapet som sendes ut, kanalene som velges og hvilke bedrifter de velger å jobbe for og at de er avhengig av høy tillit.

Undersøkelsen viser at nordiske kommunikatører også fremhever det å knytte forretningsstrategi og kommunikasjon sammen som en stor utfordring fremover (37 prosent). I resten av Europa er det noen færre, 30 prosent, som mener det samme.

Vi ser at vi i Norden legger vekt på litt andre ting enn i resten av Europa.
Alexander Buhmann

- Vårt mål med undersøkelsen og rapporten er å sette i gang en samtale om trender og utviklingen innen kommunikasjon i Norden, og å være en kunnskapsbase for dette, sier Alexander Buhmann (bildet over) i et intervju med Kommunikasjon.no. Han er førsteamanuensis i bedriftskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, som fungerer som verter for NORA forskningsnettverk.

Skjermbilde av seks deltagere i webinar.
Nordisk: Den ferske rapporten ble presentert på et webinar i dag med forskerne fra NORA og lederne for de nordiske kommunikasjonsforeningene.

Mindre kompetanse på ledelse

Blant funnene er at det er sterkt fokus på strategisk kommunikasjonsledelse i Norden. Dette kan skyldes at mange av de nordiske respondentene er kommunikasjonsledere.

Likevel: Et av de viktigste funnene er at nordiske kommunikasjonsarbeidere i mindre grad enn de europeiske opplever seg som kompetente i ledelse.  

- Dette tror vi skyldes god selvinnsikt, sier Buhmann, men mener samtidig at dette avdekker et behov i Norden for mer utdanning på dette.

Internkommunikasjon
Nærmere Norden digitalt
Les mer

Blir coach og rådgiver

- Noe annet vi oppdaget, og som er på linje med resten av Europa, er at det anses stadig viktigere å være coach og rådgiver for andre i organisasjonen, i tillegg til å være en utøver i front selv. Man formidler kontakt, lager talepunkter og hjelper lederne. Det utvider kommunikatørens rolle, mener Buhmann.

De nordiske anser sin kompetanse på å rådgi ledelsen som høyere enn de europeiske gjør. Buhmann og kollegene i NORA tilskriver dette også det sterke fokuset på strategisk kommunikasjonsledelse i vår region.

Det anses stadig viktigere å være coach og rådgiver for andre i organisasjonen.
Alexander Buhmann

Digital korona-dytt

Europeiske land ser digitalisering av kommunikasjonsprosessene og bygging av en digital infrastruktur som viktigere enn det Norden gjør, men forskerne mener dette skyldes at digitaliseringen av kommunikasjon har kommet veldig langt i Norden, slik at det ikke lenger er et stort tema her. Det samme viser seg i bruk av videokonferanser, der Norden ligger foran resten av Europa. 

- I Norden har covid i langt større grad enn i resten av Europa fungert som en aksellerator, sa Buhmann under presentasjonen av rapporten i dag.

Han mener en slik nordisk-europeisk kommunikasjonsrapport er viktig fordi det er mye å lære av å sammenlikne.

- Vi kan se hvilke trender som kommer og hvordan kommunikatører håndterer dem. Vi ser at Norden legger vekt på litt andre ting enn resten av Europa og kan sammenlikne hvordan vår håndtering gir seg utslag. Jeg tror dette er av interesse for kommunikatører fordi det viser hva som er viktig for kommunikasjonsfolk i andre land og kan dermed gi en pekepinn på hva det kan være lurt å fokusere på selv fremover.  

Hele rapporten kan du lese på NORAs nettsider.

KI og digital kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen sentral i NAVs digitalisering
Les mer

FAKTA:

THE NORDIC COMMUNICATIONS REPORT 2021: Current and future trends in Norway, Denmark, Finland and Sweden

Basert på svar fra 457 respondenter i de nordiske landene, hvorav 104 var fra Norge. 

Studien ble initiert av Nordic Alliance for Communication & Management (NORA) og gjennomført som del av European Communication Monitor (ECM). Utført i samarbeid med kommunikasjonsforeningene i de nevnte landene.

Størsteparten av respondentene er kommunikasjonsledere, og majoriteten har over ti års erfaring i yrket. Snittalderen er 47,8 år. De fleste har mastergrad (56 %) eller bachelor (36 %), og størsteparten (45 %) jobber i offentlig sektor. Resten jobber i NGO-er, PR-byrå eller privat selskap. 71% av respondentene er kvinner.

Siste saker

Har du lest disse?