Banner
KI og digital kommunikasjon

Digitaliserte boligkjøpet

Da de fant ut at boligkjøperne snek seg inn på byggeplassen, ble det klart at tiden var moden for nye løsninger i Block Watne. Anne Zanussi fra Halogen forteller om digitaliseringen av kjøpsprosessen - og advarer mot tre fallgruver.

– En kunde har en opplevelse som kan beskrives som en reise. Vi så at tilfredsheten hos boligkjøperne sank mot slutten av denne reisen, spesielt rundt tidspunktet hvor byggingen startet, og kunden ventet på at den nye boligen skal bli ferdig. Her opplevde kundene at de ikke fikk nok informasjon og kunne føle seg glemt, forklarer Anne Zanussi, designer i Halogen.
 
Halogen har jobbet med Block Watne i det som begynte som et tjenestedesign-prosjekt, og Zanussi forteller her om prosessen som endte med blant annet den digitale løsningen ”Min byggeplass”.  

Startet på byggeplassen

Block Watne bestemte seg nemlig for at dette var stedet hvor deres digitalisering skulle begynne.
 
– Vi dro ganske raskt ut for å snakke med byggelederne om hvordan ting egentlig foregår i den aktuelle fasen. Her fikk vi bekreftet at byggelederne er nedlesset i arbeid, og at de må gjøre mange operasjoner på flere veldig ulike ting i løpet av en dag, forteller Zanussi.
 
Halogens oppgave var å se på organisasjonen som helhet og samtidig identifisere problemstillinger knyttet til kundens opplevelser ved kjøp av bolig. Etter et grundig innsiktsarbeid endte de opp med konseptet "drømme - velge - vente - eie", som tar utgangspunkt i kundenes forventninger og opplevelser.

Portrett av Anne Zanussi
Tjenestedesign: Anne Zanussi fra Halogen fortalte om samarbeidet med Block Watne på Kommunikasjonsforeningens fagdag om digitalisering. (foto: Herman Ellegård)

Et av tiltakene ble den digitale løsningen Min byggeplass, et verktøy for å effektivisere Block Watnes prosesser og forbedre kommunikasjonen mellom byggelederne og kundene. Et ikke-digitalt sukesstiltak, var invitasjoner til åpen dag på byggeplassene.
 
I kombinasjon med andre endringer, som ny nettside, økte boligleverandøren boligsalget med hele 43 prosent det første året. 

Tett samarbeid teknologi og design

De gode resultatene mener Zanussi handler mye om at Halogen fikk mulighet til å gjøre ting riktig fra start, med fokus på de involverte menneskene og prosessene rundt. Dermed så de behovene og de potensielle løsningene tydeligere.
 
– Vi fikk sjansen til å avdekke hvordan de ansattes hverdag påvirket kundenes opplevelse. Samtidig fikk vi arbeide sammen med teknologene. Dermed kunne vi bli med på å ta avgjørelser og diskutere systemene som muliggjør en digitaliseringsprosess.

Det er ingen vits å la seg forføre av digitaliseringsfanatikerene.
Anne Zanussi

Hun forteller at samspill mellom designerne og teknologene har vist seg å gi mer verdifulle resultater, enn slik man tidligere har arbeidet hver for seg.
 
– I Halogen står vi på barrikadene for brukerne, og for å møte dem best mulig, er samspill med teknologer blitt ekstremt viktig.

Må velge bort

Eksplosjonen av ny teknologi, gjør også til at vi i større grad må bli flinkere til å velge bort de unødvendige løsningene, mener Zanussi.
 
– Det er ingen vits å la seg forføre av digitaliseringsfanatikerene. Vi trenger først og fremst flere folk som forstår folk, mener hun, og gir til slutt tips om tre fallgruver man bør unngå i et digitaliseringsprosjekt.
 
 

Unngå disse fallgruvene:

1. Å bli så forført av ny teknologi at man glemmer å sjekke om noen faktisk trenger den.
Digitalisering bør skje fordi mennesker vil bli lykkeligere av det – altså lage løsninger som brukerne faktisk trenger.

2. Å bruke den nye teknologien på samme måte som den gamle.
Om man digitaliserer et papirark ved å gjøre det om til et PDF- dokument uten å digitalisere innholdet, kan det ikke brukes som selvstendige biter til å lage noe nytt. Hvis du tilpasser deg det digitale mediet, kan du bruke innholdet på helt andre måter og tilegne deg ny kunnskap.

3. Å øke kompleksiteten i systemene, istedenfor å forenkle.
Digitalisering skal bidra til økt effektivitet. Dersom man kun legger til nye systemer og oppgaver uten å trekke fra, virker dette mot sin hensikt. Da lager man større kompleksitet som på lang sikt blir enda vanskeligere å endre.

Siste saker

Har du lest disse?