Banner
Samfunnsansvar og etikk

Hvem fortjener Åpenhetsprisen 2019?

Hvem mener du har gjort en ekstra god innsats for å fremme åpenhet og innsyn? Nominer din kandidat til Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris!

Kommunikasjonsforeningen deler hvert år ut Åpenhetsprisen til en organisasjon, institusjon, bedrift eller enkeltperson, som har bidratt til å synliggjøre og fremme åpenhet og innsyn i forhold ved det norske samfunnet; det være seg forvaltningen eller andre offentlige eller private virksomheter.

Kommunikatørens samfunnsansvar

– Åpenhetsprisen er en måte å bevisstgjøre rollen vi har som kommunikatører. Vi skal synliggjøre og tilgjengeliggjøre prosesser og beslutninger som blir tatt, både i privat og offentlig sektor, sier juryleder og kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

Åpenhet er en bærebjelke i samfunnet. Å informere folk, slik at de selv kan delta og bidra – det er det som er demokrati.
Janne Stang Dahl

Hun synes det er ekstra spennende å dele ut denne prisen i år, siden det å jobbe for «å oppnå åpenhet og demokrati» har blitt løftet inn som et av de nye strategimålene til Kommunikasjonsforeningen, vedtatt på landsmøtet i april i år.

–  Åpenhet er en bærebjelke i demokratiet. Å informere folk, slik at de selv kan delta og bidra – det er det som er demokrati. Det er samfunnsansvaret til oss som kommunikatører, sier Stang Dahl, og understreker at åpenhet også henger sammen med tillit.

Viktig diskusjon

De fleste virksomheter nevner åpenhet og transparens i sin strategi. Men hva betyr det egentlig, i praksis, å være åpen?

 – Det er det som er det store spørsmålet, medgir Stang Dahl.

Hun poengterer at virksomheter er forskjellige.

– For å praktisere åpenhet er det avgjørende å diskutere og lage et godt opplegg for hvordan man kan legge til rette for mest og best mulig åpenhet i virksomheten man representerer. 

– Åpenhetsdiskusjonen er mer relevant enn noen gang. Vi har store diskusjoner om ytringsfrihet og for eksempel scenenekt – det er et høyaktuelt tema, sier Stang Dahl.

Irene_Ramm_ Oslo skyline foto Lydia Elise Nyland Andersen
Åpenhetsprisen 2018 gikk til Oslo tingrett, her ved kommunikasjonssjef Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen.) 

Krever mot

– Er det vanskelig å praktisere åpenhet?

– I utgangspunktet burde det ikke være vanskelig, men for mange krever det hardt arbeid. Det krever at man har et bevisst forhold til hva åpenhet er, hvilke diskusjoner det bringer fram og hvordan det forplikter oss, sier jurylederen, og viser til tidligere prisvinnere:

 – Det ligger mye arbeid bak det de har oppnådd, men også mot for å få det til, sier Stang Dahl. Hun mener fjorårets vinner, Oslo tingrett, er et godt eksempel på hvordan man kan åpne opp i domstolen og forvaltningen.

– De har vist at åpenhet fremmer kunnskap og demokrati, sier jurylederen.

Sosiale medier
Åpenhetsprisen 2017 til Helsesista
Les mer

Må fylles med mening

Samtidig skal det ikke underslås at det kan være utfordringer knyttet til å finne ut hvor grensene går, og også til hvilken pris man skal være åpen.

 – Dette er en kontinuerlig og aldri hvilende diskusjon, som det er viktig å fylle med mening. Det er juryens viktigste hovedoppdrag, sier Stang Dahl, som nå ber om forslag til modige kandidater. 

Dette er en kontinuerlig og aldri hvilende diskusjon, som det er viktig å fylle med mening.
Janne Stang Dahl

–  Tidligere år har de fleste kandidatene vært fra offentlig sektor, så vi tar veldig gjerne imot flere forslag til kandidater fra privat virksomhet, sier jurylederen, men understreker at det ikke på noen som helst måte er et kriterium.

Juryen vektlegger at kandidaten har vist viktigheten av gjennomsiktighet i prosesser internt i organisasjonen eller i offentligheten. Kandidaten skal ha utvist forbilledlig åpenhet, på modig vis, og vært til inspirasjon for utøvere i kommunikasjonsfaget.

Det er åpent for alle å komme med forslag til kandidater. Forslag med begrunnelse sendes til post@kommunikasjon.no

Offentlig kommunikasjon
Åpenhetsprisen 2016 til UDI-direktør
Les mer

Juryen for Åpenhetsprisen 2019

Juryleder:

Janne Stang Dahl
Kommunikasjonsdirektør, Datatilsynet

Jurymedlemmer: 

Tore Bollingmo
Kommunikasjonsrådgiver, Sykepleierforbundet

Ingrid Nergården Jortveit
Fagmedarbeider, Presseforbundet

Even Westerveld
Informasjonsdirektør, DNB

Lotte Grepp Knutsen
Seniorrådgiver, Apeland


Siste saker

Har du lest disse?