Banner
Internkommunikasjon

Vær ærlig, unngå rykter

Nedbemanning, fusjoner og omstillinger. Hvordan bør endringene kommuniseres for å få de ansatte med, og for å få omverdenen til å beholde troen på virksomheten?

På en arbeidsplass under omstilling er det visse kommunikasjonsprinsipper man bør følge. Det er viktig å ha tydelige mål og være realistiske. Kanskje målet er å være bedre enn i dag? Det krever entusiasme, samarbeid, involvering og endringsdyktighet.

Det uttalte Linn Alica Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver i NHO innlandet, tidligere i høst under lokallagsarrangementet i Innlandet: Kommunikasjon i omstillingsprosesser.

- Arbeidsplassen må tydeliggjøre viktigheten av jobben de ansatte gjør. Det vil skape stolthet og mestring i arbeidshverdagen, mener Kristiansen.

Kan aldri informere nok

Systematisk informasjon i flest mulig kanaler vil redusere usikkerhet og minske motstand, mener Nils Kristian Myhre, kommunikasjonsdirektør i Eidsiva Energi AS (avbildet).

- Hvis man får til en god prosess, kan selv de som er rammet av omstillingen bli fornøyde, sier Myhre.

En omstillingsprosess skaper ofte usikkerhet, noe som kan føre til at det går rykter.

- For å unngå det, er det viktig å formidle hvordan omstillingen er nødvendig, og det er viktig å være ærlig. Det kan være vondt å være ærlig, men det er viktigere å skape tillit. En omstillingsprosess er sjeldent behagelig, sa Myhre under lokallagsarrangementet.

Ikke bare intranett

I Eidsiva Energi var det viktig å fokusere på konkrete nedskjæringer. Først og fremst ble det bestemt at 100 årsverk skulle kuttes, deretter ble luksushytta på Hafjell solgt og de unngikk konsulentbruk. Planene var klare og tydelige, men utfordringen var å nå ut til alle ansatte.

- Intranettet er viktig, men det er nok ikke hele løsningen. Mange leser det som legges ut, men ikke alle. Vi skrev kronikker som først ble lagt ut på intranettet før det ble sendt ut i media. Mange av våre ansatte får informasjon om arbeidsplassen sin gjennom lokale aviser, sier Myhre, og legger til:

- Det er ikke noe problem å kutte ned 100 årsverk, men vi må kutte de riktige. Når man skal kutte, mister man kompetanse, kompetanse det vil ta tid å bygge opp igjen.

Han mener dette må formidles til de ansatte, og understreker at man må huske på menneskene bak tallene.

Skape optimisme

Etter en trist periode med nedskjæringer og forandringer på arbeidsplassen, mener Myhre det er viktig å skape optimisme internt i selskapet, og snakke om utvikling eksternt.

- Vi må få fram endringene vi har gjort, utviklingen i selskapet og skape god omtale når positive ting skjer. Vi må bygge opp omdømmet vårt igjen.


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?