Banner
Språk og retorikk

Slik skriver du talen som leder de ansatte

Talen kan være et viktig virkemiddel i internkommunikasjon. Få norske ledere mestrer talen godt nok, mener retorikkprofessor Jens Kjeldsen.

Folk hører ikke etter hvis talen er abstrakt rundt visjoner og strategier. Start heller med konkrete historier, for eksempel om hvordan virksomheten har klart å løse problemer eller utfordringer. Knytt dette til visjonen. Vis at medarbeiderne er helten i fortellingen. Kunnskapen om å holde tale er ikke så fremtredende blant norske ledere. Mange vil heller ikke holde taler, men tenker at det er mer effektivt å sende ut en e-post til de ansatte eller lage en video til intranettet, sier Jens Kjeldsen, medie-viter, kommunikasjonsrådgiver og professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Men talen har en viktig plass, også i vår tid, mener Kjeldsen. Ikke bare for politiske størrelser som Obama eller Stoltenberg. Også norske bedriftsledere bør utnytte muligheten til å utøve lederskap gjennom det talte ord, mener han.

Taler er langt bedre egnet

- Det å stå alene foran andre mennesker og fortelle om sin og virksomhetens visjon er et viktig redskap for ledelse. Og det å sitte samlet foran en person som snakker, gir en unik opplevelse og er en god mulighet til å etablere et fellesskap. Derfor er taler langt bedre egnet til å skape enhet, mål, retning og engasjement, enn det både tekster, intervjuer, sosiale medier og samtaler er, mener Kjeldsen.

Det å stå alene foran andre mennesker og fortelle om sin og virksomhetens visjon er et viktig redskap for ledelse.
Jens Kjeldsen

6 tips til den perfekte talen

Det er de levende, konkrete og sanselige talene som huskes. Her er Jens Kjeldsens tips til en sterk tale:

1) TEGN DET STORE BILDET

Arbeidsdagen består for mange av mye slit, og ledere i dag kan ikke beordre, de må gi medarbeiderne lyst og innsikt. En tale er en mulighet til å stoppe opp, løfte blikket og se hva man skaper sammen. Heller enn å ramse opp ulike ting, kom med flere argumenter knyttet til ett viktig budskap.

2) FORTELL HISTORIER

Koden til en god tale er historiene. Bruk gjerne flere. Levende historier engasjerer og gjør at publikum husker talen. Ikke bruk Powerpoint, ingen husker kulepunkter. Det skjærer i stykker talen, og du kommer i skyggen av presentasjonen. Å tale er ikke å informere, det er å lede.

3) SNAKK KONKRET

Folk hører ikke etter hvis talen er abstrakt rundt visjoner og strategier. Start heller med konkrete historier, for eksempel om hvordan virksomheten har klart å løse problemer eller utfordringer. Knytt dette til visjonen. Vis at medarbeiderne er helten i fortellingen.

4) SKAP MED ORD

Vi skaper oss selv gjennom ord hele tiden. Vi kaller det konstitutiv retorikk, skapende retorikk. En god tale sier noe om hvem vi er, hvem vi bør være, og hvordan vi skal handle. Stoltenbergs tale etter 22. juli er et eksempel: «Vi gir aldri opp våre verdier. Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet.» Mange tenkte nok da: «Ja, sånn vil jeg være. Et sånt land vil jeg bo i.»

5) VÆR SAMMEN

Taler får sterk effekt fordi man er samlet og har en felles opplevelse. Publikum kan påvirke hverandre, de føler fellesskapet – det skapes et «vi». Taler sett på skjerm får ikke denne effekten, og særlig ikke hvis folk befinner seg på ulike arbeidssteder. En tale kan vurderes også i virksomheter der folk jobber på ulike steder, men da bør talen overføres direkte og ikke vare lenger enn rundt fem minutter.

6) VÆR ÆRLIG

Er virksomheten i hardt vær eller det ligger an til nedbemanning – vær ærlig og åpen. Fortell konkret hva som er problemet, og konkret hvordan det skal løses. Når folk ser for seg det konkrete bildet, er det lettere å få aksept for løsningene.

Taler til inspirasjon: virksommeord.uib.no, americanrhetoric.com og ted.com


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?