Halvparten vurderer byråbytte

Det kan bli aktuelt å bytte PR-byrå i løpet av året, sier halvparten av Kommunikasjonsforeningens medlemmer.

Ønske om å prøve noe nytt er den vanligste grunnen til å ville bytte byrå. Bransjeglidningen vi opp lever for tiden, kan være en av årsakene som ligger bak, mener ansvarlig for undersøkelsen hos TNS Gallup, Kari Nordstad.

– Mange tenker nok at andre type byråer kanskje kan fungere like bra som et PR-byrå, sier hun.

Andelen som vurderer byråbytte er ganske lik som for et år siden, men nivået er høyere enn i 2013, da undersøkelsen ble gjennomført første gang.

Shopper byråhjelp

Det kreves bred kompetanse for å mestre kommunikasjon i alle kanalene man må beherske nå. Flere i undersøkelsen oppgir at de ikke har fast avtale med noe byrå, men at de anskaffer kompetanse ved behov. Det er også flere som opplyser at de trenger hjelp innenfor nye fagområder, og at de søker etter dette utenom byrået de har avtale med. En tredel av de som vurderer byråbytte, gjør det fordi avtalen de har med byrået, utløper. Hvor mange av dem som er pliktige til å ha avtalen på anbud, fremgår ikke av tallene.

Misnøye med arbeidet PR-byrået leverer, er også en ganske vanlig årsak til å ville bytte. Samarbeidsproblemer er det derimot lite av. Kun 2 prosent beskriver kundeforholdet sitt til byrået som dårlig. 54 prosent beskriver det som bra eller svært bra.

Ser etter effekt og forståelse

– Det er en ganske sterk lojalitet til PR-byråene. Over halvparten av de spurte foretrekker sitt byrå fremfor andre byråer. Sammen ligner man den totale kundetilfredsheten med tilfredshetsscoren i andre bransjer, oppnår PR-byråene et relativt høyt tall, sier Nordstad, som også opplyser at mange av de spurte benytter seg av mindre og lokale PR- og kommunikasjonsbyråer.

For de som ser etter nytt byrå, er evne til å skape effekt av kommunikasjonsarbeidet noe av det flest ser etter. Det samme er faglig dyktige rådgivere og evne til å forstå kundens behov. Dette er langt viktigere for kundene enn hvor dyktig byråledelsen er, og kunnskapen byrået har om kundens bransje. Originalitet og kompetanse på digitale medier ligger heller ikke på toppen av ønskelisten. Denne rangeringen har vært stabil i de tre årene undersøkelsen er gjennomført.


Fakta

Hvor sannsynlig er det at du vil skifte PR-byrå de neste 12 månedene?

 • Vil sannsynligvis skifte: 8 %
 • Kan bli aktuelt: 43 %
 • Lite sannsynlig: 31 %
 • Helt uaktuelt 17 %

Hva er den viktigste grunnen til at dere vil vurdere å bytte byrå?

 • Prøve noe nytt: 36 %
 • Avtale utløper: 34 %
 • Ikke fornøyd med kvaliteten på arbeidet: 18 %
 • Nøkkelpersonell i byrået har sluttet: 13 %
 • Nåværende byrå er for dyrt: 9 %
 • Moderselskapet vårt skal skifte byrå: 2 %
 • Samarbeidsproblemer: 1 %


Undersøkelsen ble gjennomført blant Kommunikasjonsforeningens medlemmer høsten 2015 og fikk 840 svar. Undersøkelsen er en del av Byråprofil, som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag for Kampanje
.

Artikkelen ble publisert i Kommunikasjon nr. 1/2016.