Banner
Måling og evaluering

Gjør brukertesten selv

Du trenger ikke nødvendigvis analysebyrå eller testlab for å finne ut hvor brukervennlig nettsiden eller intranettet er. Her kan du lære å gjennomføre brukertesten på egenhånd.

Du bør teste de viktigste oppgavene på nettsiden din ofte, men ikke alle har råd til å gjennomføre eksterne tester hele tiden. 

-  Det er mye bedre å gjennomføre en brukertest selv enn å ikke teste, eller å teste sjelden, mener Are Gjertin Urkegjerde Halland (bildet), senior informasjonsarkitekt i Netlife Research.

I tillegg til at det er billigere, gir det større fleksibilitet å gjennomføre testene selv, og teamet som jobber med nettsiden, kommer tettere på testprosessen.

Både rekruttering av testpersoner, gjennomføring av testen og analyse av funnene kan du i prinsippet gjøre selv. For å unngå et misvisende testresultat må du imidlertid være bevisst på feilkildene.

– En typisk feilkilde er testpersoner som ikke er representative for målgruppen. Det er også veldig lett å feiltolke funnene. En gyllen regel er å se på hva brukeren gjør, ikke høre på hva de sier, sier Halland.

Se hans oppskrift på brukertesting på egenhånd, under bildet.

Are Gjertin Urkegjerde Halland, Netlife Research
Are Gjertin Urkegjerde Halland, Netlife Research

Brukertesting i fem steg:

1: Lag testopplegg

• Kartlegg hvilke oppgaver brukerne gjennomfører på nettstedet, som å kjøpe noe eller finne en kontaktperson.

• Lag testoppgaver. Unngå ledende spørsmål, som å bruke de samme begrepene som på nettsiden. 

2: Rekruttere deltagere

• Som regel holder det med fem – seks testpersoner.

• Unngå folk med mye bakgrunnskunnskap, som webutviklere eller egne ansatte (med mindre du skal teste intranettet). Rekruttering via venners venner eller sosiale medier øker faren for å treffe «ekspertbrukere».

3: Gjennomfør testen

• Gjør et forintervju for å kartlegge deltagerens kunnskap om nettløsningen, konteksten for bruk og hvilke oppgaver de ønsker å utføre.

• La dem først utføre oppgaven som er mest typisk for hver enkelt. Ta utgangspunkt i oppgaven, ikke nettstedet. (Ofte går folk til Google først, og kommer inn til nettsiden på en annen måte enn du tenkte.) Deretter kan testpersonen få andre oppgaver. De vil ha noe lavere verdi siden brukeren da har «lært seg» nettstedet.

• Som testleder må du unngå å hjelpe til. Få testpersonen til å slappe av og oppføre seg mest mulig naturlig.

• Etter testoppgavene kan du følge opp observasjoner du har gjort underveis, og be brukeren forklare hva han eller hun tenkte da.

4. Observer testen

• Teamet som jobber med nettsiden, samt beslutningstagere, bør observere testen fra et annet rom.

• Bruk programmer som Skype, Gotomeeting eller Google Hangout til å speile skjermen fra testmaskinen til en prosjektor på et annet rom.

• Testleder ber deltagerne «tenke høyt», så observatørene får med seg hva som skjer.

• Be dem notere enkeltfunn, og diskuter og oppsummerer funn raskt mellom hver test. Det er viktig å skille mellom observasjoner, egne tolkninger og løsningsforslag. Bruk et eget observasjonsark med separate felter for dette. 

5: Fiks problemene

• Prioriterer problemene ut fra alvorlighetsgrad. Lag gjerne en visuell fremstilling der ulike funksjonaliteter gis en karakter eller farge ut fra hvor godt de fungerte i testen.


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?