Banner

Forberedt på endring

”Det eneste konstante er endring” var temaet for Kommunikasjonsdagen 2016. Vi har oppsummert de tolv foredragene, om blant annet tjenestedesign, lederkommunikasjon, klarspråk og effektmåling.

Tolv lærdommer å ta med seg fra Kommunikasjonsdagen 2016:

1: Det er lov å si nei!

Mange kjenner et press for å være aktiv i samtlige sosiale medier, men det er ikke nødvendig. Begynn med Facebook, fokuser på kvalitet framfor kvantitet og velg bevisst, rådet Ingvild Moen i Resonate. Hun ga fire råd for å henge med på det som kommer: Bli glad i og forstå algoritmer, samle data, vær målrettet og les deg opp på kunstig intelligens. Koding er ingen nødvendighet for kommunikatører, men vær forberedt på tett samarbeid med ”kodehodene”.

2: Kommunikasjon virker forebyggende

Med smittepress på tvers av landegrenser og dyrearter er forebygging nøkkelen, og det starter med god kommunikasjon, sa Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg. Helsesektoren trenger å kommunisere både ro og årvåkenhet, og det er ikke alltid mediedekningen og den reelle, lokale helsefaren samsvarer med hverandre. Forbrukerne må veiledes, og vi må starte en global atferdsendring. Det starter med god kommunikasjon av tillit.

3: Kommuniser mellom sektorene for å kontrollere endring

Den nordiske modellen ble kritisert for å være en umulighet – som humlen; den kan umulig fly. Den fløy, men hvor lenge kan vi holde den i lufta? Denne vittige parallellen trakk NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt. Han fortalte at det er viktig å kommunisere godt både utfordringer og gode løsninger, og at det krever investering, fornuftig pengebruk, tillit og glassklar formidling av hva som er viktig, særlig på tvers av sektorene.

4: Ingeniøren er ikke overbevisende før han selv er overbevist

Coach Hanne Lindbæk har tre nøkkelord for hva som skal til for god lederkommunikasjon: Historiefortelling, kompetanse og varme. Lederen må først selv være overbevist om det han eller hun skal kommunisere, og fremstå som kompetent. I tillegg gjelder det å bruke elementer fra historiefortelling – kombinert med varme.

5: Mål det som teller: effekten

Det er mer innhold enn noensinne - hvordan bør vi måle det, og hva bør vi måle? Tall på følgere, klikk og likes brukes flittig, men Richard Bagnall fra britiske Prime Reseach og styremedlem i AMEC understreker at det ikke er det faktiske resultatet som teller for bedriften. Vi må ha riktig budskap til riktig publikum for å oppnå resultater, og aller først må vi sette mål for hva det er vi ønsker å oppnå.

6: Gjør det som trengs å gjøres

Ved å ha smarte mål, vite hvem målgruppa er, ha en tydelig strategi, gjennomføre etter planen og til slutt evaluere arbeidet, vil kommunikasjonen bli tydeligere, og vi øker profesjonaliteten og effekten i det vi gjør. Stephen Hardwick, kommunikasjonssjef for de britiske skattemyndighetene, mener kommunikatører har en viktig oppgave i å formidle hvor verdifull god og tydelig kommunikasjon er i alt slags arbeid.

7: Det gjelder å strekke seg, og det klarer alle!

”Gammel dame er lett å vende” het foredraget til Aftenposten-journalist Mette Bugge, og budskapet var klart: Det gjelder å omfavne det digitale, uansett alder. Hun understreker at det handler mer om innstilling enn alder, mer om vilje enn talent, mer om nysgjerrighet enn forkunnskap og mer om moro enn om frykt.

8: Kommunikasjon er nøkkelen til å lykkes med endring

Problemer i bedriften utfordrer tillit, fokus og retning, og da gjelder det å snu energien til motivasjon for endring, sa Tor Odland, som er ansvarlig for Telenors globale kommunikasjonsstrategi. En verden i endring er umulig å forutsi, og da gjelder mobilitet, samspill og kompetanseutvikling. Aksepter at du ikke vet hva som venter rundt neste hjørne, og tør å være i frykten. Når det har skjedd et brudd i tillit, kom med konkrete eksempler, øk graden av åpenhet og se langt, var rådet.

9: Den som intet våger, intet vinner

Annerledes medier gir annerledes respons, og store medier gjør saker store, sa kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge, etter blesten de har stått i. Prioriter kollegaer og vis empati for organisasjonen når det står på som verst. Ikke vær redd for å hoppe av og overlate debatten til de utenforstående - den vil dø ut.

10: Organisasjoner kommuniserer gjennom sine tjenester

Tjenestedesign lar firmaene se seg selv fra utsiden, og her mener Lavrans Løvlie, grunnlegger av Livework, at nøkkelen til god kommunikasjon og endring til det bedre ligger. Skap høyproduktive brukere og avlast firmaet ved å få innsikt i kundenes perspektiv og følg dem på brukerreisen før, under og etter tjenesteytelse.

11: Redd Kåre med enklere språk!

Språket må forenkles, forkortes og forbedres. Dette enkle budskapet ga KLPs kommunikasjonsdirektør Linda Nielsen Methi. Klarspråk i møte med juss, og kundeinteresser i møte med interninteresser, skaper ofte problemer for kommunikasjonen med kunden - i KLP kalt Kåre. Ved å sette Kåre i sentrum, fikk KLP ny språkprofil, arbeidsprosess, opplæring av ansatte og ikke minst et eierskap til kundekommunikasjonen.

12: Bruk mediene for det de er verdt

Nina Grünfeld har lansert både film, bok og armbånd, og delte sine erfaringer med å få medieomtale. Ikke vær redd for å selge deg skamløst – ring alle, bruk sosiale medier for det det er verdt, var et tips, med et lite men: det lønner seg å være litt eksklusiv først. Gode signaturbilder gir plass i media, var et annet tips. Og til slutt: grip mulighetene som krysser din sti.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?