Banner
Samfunnsansvar og etikk

Høy tempratur da pressen møtte kommunikatørene

Fremmer eller hindrer kommunikasjonsrådgiveren innsyn i offentlig forvaltning? Det var hovedspørsmålet da representanter fra både pressen og kommunikasjons-Norge barket sammen til debatt på Kulturhuset. – Hvis dere (kommunikatører) har noen yrkesstolthet, bør dere si ifra og stå opp for offentlighet og innsyn, tordnet Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens offentlighetsutvalg.

Etisk råd i Kommunikasjonsforeningen inviterte til åpent frokostseminar for å diskutere innsyn i offentlig forvaltning. Bakgrunnen for seminaret var at hele 40 av 64 metoderapporter fra SKUP peker på store utfordringer knyttet til innsyn i forvaltningen. Rapportene tegner dermed et dystert bilde av kommunikatører i det offentlige som portvoktere.

Frisk ordveksling

– Dette var mer "tense" enn jeg trodde, sa Gedde-Dahl.

Hun oppsummerte med det den til tider temperamentsfulle – men dog vennligsinnede – stemningen på seminaret. Enkelte i salen hadde nemlig sett seg lei på det de oppfatter som gjentagende, urettferdig kritikk fra pressen og innpåslitne journalister om manglende åpenhet blant kommunikatørene i det offentlige. Gedde-Dahl svarte høflig at hun hadde en viss forståelse for kommunikatørenes frustrasjon og at hun ville ta innspillene til etterretning.

Ulike virkelighetsoppfatninger?

Nærmere 100 personer hadde møtt opp på Kulturhuset tirsdag morgen.

Siri Gedde-Dahl møtte Forsvarsdepartementets kommunikasjonssjef, Elisabeth Kjær og redaktør i Stat & Styring, Arild Aspøy, til debatt om kommunikatørenes rolle i forvaltningen av åpenhet.

Styreleder i Kommunikasjonsforeningen, Nils Petter Strømmen, satte spørsmåltegn ved om journalistene og kommunikatørene ser med ulike briller på innsynsproblematikken.

– Snakker vi om to ulike virkelighetsoppfatninger? undret Strømmen.

Kommunikatører som døråpnere

Kommunikasjonssjefen i Forsvarsdepartementet, Elisabeth Kjær peker på mengden henvendelser og problematikken i dette.

– Det er et enormt behov, og telefonene ringer hele tiden.

Hun mener Forsvarsdepartementets ansatte er serviceinnstilte og hjelpsomme.

– Vi har forbedret våre rutiner og håndterer store mengder data veldig bra, sa Kjær.

Dette var noe Arild Aspøy nikket bekreftende til. Aspøy mener dessuten at de dårlige historiene er unntakene.

– Jeg tror du kan finne flere eksempler på det motsatte. Journalistene får mye hjelp fra offentlige kilder, og de fleste får innsyn uten problemer, mente Aspøy.

Aspøy antydet dessuten at mediene i for stor grad fokuserer på det offentlige. I rapportene fra SKUP dreide hele 80 prosent seg om offentlig forvaltning, mot skarve 8 prosent i privat sektor.

frokostseminar kulturhuset

– Vær ambassadører for åpenhet!

Gedde-Dahl viste forståelse for at innsynsarbeidet i det offentlige kan være tidkrevende. Selv har hun tro på at bedre teknologiske løsninger kan være redningen. Det er likevel ingen tvil om hva hun aller helst ønsket seg.

– Jeg ønsker meg informasjonsfolk som er ambassadører for åpenhet! avsluttet Gedde-Dahl.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?