Banner
Offentlig kommunikasjon

Gjør årsrapporten levende

Hvert år kårer Kommunikasjonsforeningen årets kursholder. Vinnerne er de kursholderne som har fått best evaluering i etterkant av sine kurs. I år var det Christoffer Paur Knudsen og Onar Aanestad fra Styrkr AS som gikk av med seieren med kurset «Årsrapporten – mer enn en pliktøvelse».

– Det er veldig overraskende, men fryktelig hyggelig, sier Aanestad om seieren.

Gode forberedelse

– Vi har fått gode tilbakemeldinger underveis, og det virker som kurset har hatt god nytteverdi for deltagerne. Vi forbereder oss grundig i forkant av kurset, sier Knudsen.

Alle deltagerne må levere inn tidligere årsrapporter i forkant av kurset, i tillegg til erfaringer og læringsønsker. Dermed møter deltagerne forberedt, mens kurslederne kan tilpasse kurset til den enkelte deltager og virksomhet.

Inspirerer med årsrapporter

– Vi vet at mange gruer seg til å gå i gang med prosessen med årsrapporten, det er en stor og omfattende prosess. Vår erfaring er at mange ikke helt forstår hva den skal – og kan – brukes til. For eksempel har kun én av 20 deltakere en klar strategi for årsrapporten sin. Vi prøver å vise hvordan virksomheten kan utnytte mulighetene slik at rapporten får nytteverdi og blir en katalysator i den strategiske kommunikasjonen, forteller Knudsen.

Kursholderne ser på årsrapporten som en fin mulighet for kommunikatører til å vise seg litt frem.

– Rapporten er en fin måte for kommunikatører å vise sin forståelse for – og evne til å kommunisere – virksomhetens strategiske mål og utfordringer. I tillegg har kommunikatører ofte spisskompetanse på redaksjonelle prosesser som både kan effektivisere arbeidet internt og bidra til å skille det vesentlige fra det mindre vesentlige, sier Aanestad.

Tidligere kursdeltaker Siri Løvstad er kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet. Hun var glad kurset åpnet for en mer kreativ tankegang.

– Kurset var inspirerende fordi det fikk meg til å tro at rapporteringskravene som stilles til offentlige etater ikke er like rigide som de gir inntrykk av og at det likevel er rom for kreativitet.

Kurset var inspirerende fordi det fikk meg til å tro at rapporteringskravene som stilles til offentlige etater ikke er like rigide som de gir inntrykk av og at det likevel er rom for kreativitet.
Siri Løvstad, kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

– Viktig test

Begge vinnerne er partnere i rådgivingsselskapet Styrkr AS som hjelper virksomheter å kommunisere sin samfunnsrolle og verdiskaping. De føler rollen som kursleder er en fin test på deres egne rådgivningskunnskaper.

– Vi er fem erfarne rådgivere med ambisjoner om å være best på rapportering. Kursdeltakernes tilbakemeldinger er en viktig test på hvor gode vi er til å omsette vår kompetanse til løsninger som virker for den enkelte, forteller Aanestad.

På spørsmålet om det ble flere kurs på vinnerne var de klare i sitt svar.

– Ja, det håper vi! Det er jo både gøy og lærerikt.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?