Banner
Samfunnsansvar og etikk

– Et rom fullt av lovbrytere

Slik karakteriserte Einar Øverenget publikum på Kommunikasjonsforeningens etikkseminar.

Filosofen, forfatteren og foredragsholderen Øverenget tok i bruk skarpe retoriske virkemidler for å beskrive skillet mellom rett og galt – noe som i følge ham selv ikke er enkelt.

– Etikken i dette er at det som er lov, ikke nødvendigvis er rett, poengterte Øverenget.

Noen minutter tidligere hadde Nils Petter Strømmen, leder av Etisk råd og styreleder i Kommunikasjonsforeningen, ønsket velkommen og satt tonen for den inspirerende morgenstunden på Kulturhuset. Det var Etisk råd som hadde invitert til frokostseminar med tittelen "Etiske utfordringer i kommunikasjonsyrket".

– Som kommunikasjonsrådgivere står vi med ett bein innenfor og ett bein utenfor organisasjonen vi jobber. I en slik spagat vil vi naturlig nok møte på interessekonflikter og etiske dilemmaer, sa Strømmen.

Som kommunikasjonsrådgivere står vi med ett bein innenfor og ett bein utenfor organisasjonen vi jobber. I en slik spagat vil vi naturlig nok møte på interessekonflikter og etiske dilemmaer.
Nils Petter Strømmen

En kommunikasjonsrådgiver har alltid en agenda, og i de aller fleste tilfeller er dette helt uproblematisk.

– Men hva hvis agendaen er i konflikt med offentlighetens interesser eller personlig overbevisning? Da har vi kommunikasjonsrådgivere heldigvis også en ryggrad. Men som alle vet, for å unngå trøbbel er det viktig å trene opp muskulaturen rundt ryggraden, fortsatte Etisk råds leder.

Etikken treffer kommunikatørene

En ny undersøkelse viser at mange som jobber med kommunikasjon har støtt på etiske utfordringer og/eller problemer i sin arbeidshverdag, kunne Strømmen fortelle. De aller fleste av disse oppgir utfordringer knyttet til åpenhet, ærlighet, personlig integritet, politikk, fag, opphavsrett og personvern og innholdsmarkedsføring.

Paneldiskusjon om innholdsmarkedsføring

Funnene Strømmen presenterte, ble gjenstand for etikkdiskusjon i et panel bestående av Vigdis Hvaal, manager i Burson-Marsteller og Øyvind Ihlen, professor i medier og kommunikasjon ved UiO og medlem i etisk råd. Under Strømmens ledelse, snakket de to blant annet om etiske utfordringer vi støter på når det kommer til skillet mellom redaksjonelt innhold og reklame.

Utfordret publikum

Deretter inntok Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, scenen. Stavrum gjorde et «kommunikasjonsrådgivernes PFU», der røde og grønne kort var byttet ut med et stående (ja) eller sittende (nei) publikum. Stavrum trakk frem likhetene mellom kommunikatører og journalister.

– Det er de samme utfordringene uansett hvor man sitter, sa Stavrum.

Avslutningsvis presenterte Stavrum et utvalg av eksempler som tilhørerne skulle ta stilling til og bedømme – felt eller ikke felt – ut ifra de presseetiske prinsippene. Sakene var allerede behandlet i PFU. Det viste seg at kommunikatørene i salen hadde litt å lære. Etiske dilemmaer viser seg med andre ord vanskelig å gi gode svar på.

test test test

test test test

test test test

test test

test test test test

test

DETTE ER ETISK RÅD:
Setter yrkesetikk på agendaen
Bistår Kommunikasjonsforeningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål
Består av Nils Petter Strømmen (leder) og medlemmene Elin Klakken, Ellen Hov Aanæs, Øyvind Ihlen og Astrid Bugge Mjærum
Trenger du hjelp? Send en e-post til etikk@kommunikasjon.no