Banner
Samfunnsansvar og etikk

Presidentskapet sier nei til lobbyregister

Stortingets presidentskap avviste i går Venstres forslag til innføring av et lobbyregister i Norge. – Jeg er skuffet over presidentskapets manglende vilje til å få mer åpenhet i politiske prosesser, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

FAKTA
Factbox image

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Et av argumentene til presidentskapet er at det ikke må bli slik «at bare de som har registrert seg i et lobbyregister skal ha adgang til representantene.»

- Det har heller aldri vært intensjonen med et lobbyregister, og det finnes løsninger som ivaretar den lave terskelen for kontakt mellom stortingsrepresentantene og borgerne. Vi i Kommunikasjonsforeningen har for eksempel foreslått at registrering skal være frivillig for privatpersoner, sier Manus.

Ikke vurdert egen ordning

Kommunikasjonsforeningen har sammen med Presseforbundet, Redaktørforeningen og Transparency International Norge sendt et innspill til presidentskapet hvor de har fremmet sitt felles forslag til lobbyregister og bedt om en utredning av hvordan en registreringsordning konkret kan fungere i Norge.

- Presidentskapet har sett til andre lands systemer, men ikke vurdert å lage en egen registreringsordning tilpasset vår tradisjon og vårt samfunn. Jeg hadde håpet at de i det minste hadde gjort den øvelsen, spesielt når konkrete innspill har ligget på bordet.

I sin innstilling trekker presidentskapet blant annet frem at registreringen kan omgås ved at møteaktivitet flyttes ut av Stortinget.

- I så fall er det en valgt aktivitet og jeg har tillit til at politikerne ikke bevisst vil ønske å omgå et system. Likevel er jeg selvfølgelig klar over at et eventuelt lobbyregister ikke vil gi full åpenhet, men vi mener at noe innsyn er langt bedre enn ingenting, sier Manus.

Likevel er jeg selvfølgelig klar over at et eventuelt lobbyregister ikke vil gi full åpenhet, men vi mener at noe innsyn er langt bedre enn ingenting.
Therese Manus

Vil jobbe videre

Hun er uansett fornøyd med at Kommunikasjonsforeningen har bidratt til å sette saken høyt opp på dagsorden og håper at debatten har ført til en større bevissthet rundt åpenhet både i politikken og i PR-bransjen.

- Nå gjenstår det å se hva politikerne på Stortinget mener når de skal behandle saken. Vi vil fortsatt jobbe for et lobbyregister og registrer at det i løpet av den siste tidens debatt har vært en viss bevegelse hos flere av partiene. Vi har tro på at vi vil få gjennomslag på sikt, sier Manus og avslutter:

- Det er likevel et paradoks at det er politikerne som er skeptiske til en registreringsordning, mens lobbyistene er positive. Jeg stiller med undrende til den motviljen vi har sett hos mange politikere, som vanligvis roper om mer åpenhet spesielt i PR-bransjen.

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?