Banner
Medierelasjoner

Valgt inn i styret i Global Alliance

Daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Therese Manus Hønningstad, er valgt inn i hovedstyret i Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

-  Global Alliance jobber for å forene PR-yrket og heve faglige standarder over hele verden, og jeg gleder meg til å bidra i dette arbeidet. Kommunikasjonsbransjen i Norge begynner å bli stor, og det viktig at vi som foreningen også vender blikket utover og samarbeider med andre aktører for å dele kunnskap på tvers av landegrenser sier Manus Hønningstad.

Totalt er det elleve styremedlemmer, og Manus Hønningstad er valgt inn for et år som delegate-at-large. Anne Gregory er valgt som ny styreleder. Hun sitter i CIPRs råd og jobber som direktør for Centre for PR Studies ved Leeds Metropolitan University.

Therese Manus
Therese Manus er valgt inn i styret i Global Alliance. Foto: Bård Gudim.

Global Alliance for PR and Communication Management (GA) er et forbund for verdens PR- og kommunikasjonsforeninger og institusjoner, og representerer om lag 160 000 kommunikasjonsfolk verden over.

Global Alliance er en allianse mellom internasjonale kommunikasjon og informasjonsforeninger rundt om i verden. Det er i dag 60 foreninger tilknyttet dette samarbeidet. Formålet med dette nettverket er å dele kunnskap, forfølge vanlige spørsmål om fagets utvikling og å gi medlemmer et nettverk med internasjonalt kontakter


Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?