Banner
Omdømme

Slik får du innflytelse

Sentralt plassert kommunikasjonsavdeling, et bredt kompetansefelt og gode relasjoner til journalister. Dette er viktige faktorer for kommunikasjonsrådgivere som ønsker innflytelse i samfunns- og arbeidsliv.

Dette er noen av funnene i forskningsrapporten «Kommunikasjonsrådgivere – en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?» som Kommunikasjonsforeningen presenterer 30. april. Rapporten er basert på en undersøkelse Institutt for samfunnsforskning og PROBA samfunnsanalyse gjennomførte blant foreningens medlemmer i vinter. Det er også gjort dybdeintervjuer med utvalgte representanter for bransjen.

Forutsetninger for innflytelse

Undersøkelsen viser at flertallet av norske kommunikasjonsrådgivere er fornøyde med innflytelsen de har på sin virksomhet, og opplever at ledelsen har forståelse for kommunikasjon som strategisk verktøy. Det er imidlertid en del forutsetninger som bør være til stede – både i organisasjonen og hos den enkelte rådgiver – for å få innflytelse.

person snakker foran kvinner foto istock.com:izusek
Flertallet av norske kommunikasjonsrådgivere er fornøyde med innflytelsen de har på sin virksomhet.

– Det viktigste er kanskje å ha en samlet kommunikasjonsavdeling, som sitter sentralt i organisasjonen og er tett opp til ledelsen – både fysisk og arbeidsmessig. Da kommer en nærmere makten og beslutningene. En naturlig del av dette er at avdelingen også er representert i ledergruppen, noe som er blitt nokså vanlig, forteller Trygve Gulbrandsen, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og en av forfatterne bak rapporten.

– Det er også et slående funn at kommunikasjonsrådgivere som ønsker å gjøre en god jobb og påvirke må ha bred kompetanse, og dyp forståelse for ulike fagområder. De bør ha stor forståelse for organisasjonen de jobber i, inkludert økonomi og regnskap, og i tillegg er kommunikasjonsfaglig bakgrunn en stor fordel. Ansatte i departementer må ha politisk forståelse, mens de i privat næringsliv også bør ha forretningsforståelse.

Kommunikasjonsrådgivere som ønsker å gjøre en god jobb og påvirke må ha bred kompetanse og dyp forståelse for ulike fagområder.
Trygve Gulbrandsen

Relasjoner til medier og ledelse

For mange er mediehåndtering en del av arbeidet, og da er det viktig med et tillitsfullt forhold til mediene. Gode og langvarige relasjoner til journalister, og stor forståelse for både dagens medieverden og journalisters arbeidshverdag fremheves som sentrale forutsetninger for innflytelse.

– Mange av våre samtalepartnere understreket også viktigheten av at topplederen i den enkelte virksomhet ser betydningen av kommunikasjon, og aktivt bruker det som et strategisk verktøy, sier Gulbrandsen.

Åpenhet for en hver pris?

Det var delte meninger om betydningen av åpenhet som grunnlag for innflytelse:

– I utgangspunktet mente de fleste respondentene at en må være mest mulig åpne, særlig i offentlig sektor der informasjon til borgerne er viktig. Men flere understreker at åpenhet betyr ikke at en skal si alt. De mener at det må være mulig for kommunikasjonsrådgivere å si at dette kan jeg ikke si noe om – så lenge en journalist vet at det han faktisk får vite er riktig, avslutter Gulbrandsen.

Last ned forskningsrapporten: Kommunikasjonsrådgivere - en yrkesgruppe med innflytelse i samfunns- og arbeidsliv?

Siste saker

Har du lest disse?

Siste saker

Har du lest disse sakene?